ฟังก์ชัน StrConv

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

ส่งกลับค่าตัวแปร(สตริง) แปลงตามที่ระบุ

ไวยากรณ์

StrConv ( สตริงที่ แปลง [LCID ] )

ไวยากรณ์ของฟังก์ชันStrConvมีอาร์กิวเมนต์ต่อไปนี้:

อาร์กิวเมนต์

คำอธิบาย

สตริงที่

ต้องระบุ สตรินิพจน์จะแปลง

การแปลง

ต้องระบุ เลขจำนวนเต็ม ผลรวมของค่าที่ระบุชนิดของการแปลงเพื่อดำเนินการ

LCID

เพิ่มเติม LocaleID ถ้าแตกต่างจากระบบ LocaleID (ระบบ LocaleID เป็นค่าเริ่มต้น)


การตั้งค่า

การตั้งค่าการแปลงอาร์กิวเมนต์ คือ:

ค่าคงที่

ค่า

คำอธิบาย

vbUpperCase

1

แปลงสตริงที่จะอักษรตัวพิมพ์ใหญ่

vbLowerCase

2

แปลงสตริงที่จะอักษรตัวพิมพ์เล็ก

vbProperCase

3

แปลงตัวอักษรตัวแรกของทุกคำในสตริงที่เป็นตัวพิมพ์ใหญ่

vbWide *

4 *

แปลงจำกัด (ไบต์เดี่ยว) อักขระในสตริงที่จะอักขระ wide (ไบต์คู่)

vbNarrow *

8 *

แปลงอักขระ wide (ไบต์คู่) ในสตริงที่จะจำกัดอักขระ (ไบต์เดี่ยว)

vbKatakana **

16 **

แปลงนะในสตริงที่เป็นอักขระคะทะคะนะ

vbHiragana **

32 **

แปลงอักขระคะทะคะนะในสตริงที่นะ

vbUnicode

64

แปลงสตริUnicode โดยใช้โค้ดหน้าเริ่มต้นของระบบ (ไม่พร้อมใช้งานบน Macintosh)

vbFromUnicode

128

แปลงสตริจาก Unicode เป็นภาษาเริ่มต้นของระบบ (ไม่พร้อมใช้งานบน Macintosh)


* ที่นำไปใช้กับระบบภาษาเอเชียตะวันออก

** นำไปใช้กับญี่ปุ่นเท่านั้น

หมายเหตุ: ค่าคงที่ต่อไปนี้จะระบุ โดย Visual Basic for Applications (VBA) ผลลัพธ์เป็น พวกเขาสามารถใช้ที่ใดก็ได้ในโค้ดของคุณในตำแหน่งของค่าที่แท้จริง ส่วนใหญ่สามารถรวม เช่นvbUpperCase + vbWideยกเว้นเมื่อพวกเขาจะไม่เหมือน ตัวอย่างเช่นe + vbUnicodvbFromUnicode ค่าคงvbWide, vbNarrow, vbKatakanaและvbHiraganaก่อให้เกิดข้อผิดพลาดขณะทำงานเมื่อใช้ในตำแหน่งที่ตั้งที่พวกเขาไม่นำไปใช้

ต่อไปนี้เป็นตัวคั่น word ที่ถูกต้องสำหรับฝาครอบที่เหมาะสม: ค่า Null (Chr$(0)), แท็บแนวนอน (Chr$(9)), เลื่อน (Chr$(10)), แท็บแนวตั้ง (Chr$(11)), ฟอร์มตัวดึงข้อมูล (Chr$(12)), ขึ้นบรรทัดใหม่ (Chr$(13)), ช่องว่าง (ทางกลับ) (Chr$(32)) ค่าจริงสำหรับช่องว่างแตกต่างกันตามประเทศ/ภูมิภาคสำหรับDBCS

ข้อสังเกต

เมื่อคุณกำลังแปลงจากอาร์เรย์แบบไบต์ในรูปแบบ ANSI เป็นสตริงที่ คุณควรใช้ฟังก์ชันStrConv เมื่อคุณกำลังแปลงจากเช่นอาร์เรย์ในรูปแบบ Unicode ใช้คำสั่งการมอบหมายงาน

ตัวอย่าง

หมายเหตุ: ตัวอย่างที่ติดตามสาธิตการใช้ฟังก์ชันนี้ใน Visual Basic for Applications (VBA) มอดูล สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการทำงานกับ VBA เลือกอ้างอิงสำหรับนักพัฒนา ในรายการดรอปดาวน์ถัดจากค้นหา และใส่เงื่อนไขอย่าง น้อยหนึ่งในกล่องค้นหา

ตัวอย่างนี้ใช้ฟังก์ชันStrConvเพื่อแปลงสตริงที่ Unicode เป็นสตริ ANSI

Dim i As Long
Dim x() As Byte
x = StrConv("ABCDEFG", vbFromUnicode) ' Convert string.
For i = 0 To UBound(x)
Debug.Print x(i)
Next

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×