ฟังก์ชัน StDev, StDevP

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

ส่งกลับค่าประมาณของส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สำหรับประชากรหรือตัวอย่างประชากรเป็นชุดของค่าที่อยู่ในเขตข้อมูลที่ระบุในแบบสอบถาม

ไวยากรณ์

ฟังก์ชัน StDev ( expr )

ฟังก์ชัน StDevP ( expr )

พื้นที่สำรองไว้exprแทนนิพจน์สตริง ระบุเขตข้อมูลที่ประกอบด้วยข้อมูลตัวเลขที่คุณต้องการประเมินหรือนิพจน์ที่ทำการคำนวณโดยใช้ข้อมูลในเขตข้อมูลนั้น ตัวถูกดำเนินการในexprสามารถใส่ชื่อของเขตข้อมูลตาราง ค่าคง หรือฟังก์ชัน (ซึ่งสามารถเป็นได้ทั้งทริน หรือผู้ใช้กำหนดเองแต่ไม่ใช่ฟังก์ชันการรวม SQL ฟังก์ชันอื่น ๆ)

ข้อสังเกต

ฟังก์ชันStDevPประเมินประชากร และตัวอย่างประชากรประเมินฟังก์ชันStDev

ส่งกลับฟังก์ชันเหล่านี้ถ้า แบบสอบถามประกอบด้วยน้อยกว่าสองระเบียน (หรือไม่ สำหรับฟังก์ชันStDevP ), เวิร์กNull ค่า (ซึ่งหมายความว่า ไม่มีคำนวณค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน)

คุณสามารถใช้ฟังก์ชันStDevและฟังก์ชัน StDevPในนิพจน์แบบสอบถาม คุณยังสามารถใช้นิพจน์นี้ในคุณสมบัติSQLของตัวQueryDef วัตถุหรือ เมื่อสร้างแบบวัตถุชุดระเบียนโดยยึดตามแบบสอบถาม SQL ได้หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×