ฟังก์ชัน Split

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

ส่งกลับค่าเป็นแบบฐานศูนย์ มิติเดียวอาร์เรย์ ที่ประกอบด้วย substrings จำนวนที่ระบุ

ไวยากรณ์

แยก ( นิพจน์ [ตัวคั่น] [ขีดจำกัด] [เปรียบเทียบ] )

ไวยากรณ์ของฟังก์ชันแยกมีอาร์กิวเมนต์ต่อไปนี้:

อาร์กิวเมนต์

คำอธิบาย

นิพจน์

ต้องระบุ สตรินิพจน์ซึ่งประกอบด้วย substrings และตัวคั่น ถ้านิพจน์แบบ string("") ความยาวเป็นศูนย์แยกส่งกลับว่างเป็นแถว นั่นคือ อาร์เรย์ โดยไม่มีองค์ประกอบและไม่มีข้อมูล

ตัวคั่น

เพิ่มเติม สตริงที่อักขระที่ใช้ในการระบุขีดจำกัดของสตริงย่อย ถ้าเว้นไว้ อักขระช่องว่าง ("") จะถือว่าเป็นตัวคั่น ถ้าตัวคั่นเป็นสตริงข้อความยาวเป็นศูนย์ อาร์เรย์ในองค์ประกอบเดี่ยวที่ประกอบด้วยสตริงทั้งนิพจน์จะส่งกลับ

ขีดจำกัด

เพิ่มเติม จำนวน substrings จะส่งกลับ – 1 ระบุว่า substrings ทั้งหมดจะถูกส่งกลับ

เปรียบเทียบ

เพิ่มเติม ค่าตัวเลขที่ระบุชนิดของการเปรียบเทียบการใช้เมื่อประเมิน substrings ดูส่วนการตั้งค่าสำหรับค่า


การตั้งค่า

อาร์กิวเมนต์เปรียบเทียบสามารถมีค่าต่อไปนี้:

ค่าคงที่

ค่า

คำอธิบาย

vbUseCompareOption

– 1

ดำเนินการเปรียบเทียบโดยใช้การตั้งค่าของคำสั่งการเปรียบเทียบตัวเลือก

vbBinaryCompare

0

ดำเนินการเปรียบเทียบไบนารี

vbTextCompare

1

ดำเนินการเปรียบเทียบเป็นข้อความ

vbDatabaseCompare

2

Microsoft Office Access 2007 เท่านั้น ดำเนินการเปรียบเทียบโดยยึดตามข้อมูลในฐานข้อมูลของคุณ

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×