ฟังก์ชัน Spc

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

หมายเหตุ: ฟังก์ชัน วิธี วัตถุ หรือคุณสมบัติตามที่อธิบายในหัวข้อนี้ถูกปิดใช้งานว่าบริการ Microsoft Jet นิพจน์จะทำงานในโหมด sandbox ที่ป้องกันการประเมินนิพจน์อาจไม่ปลอดภัย สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโหมด sandbox ค้นหา "โหมด sandbox" ในวิธีใช้

ใช้กับคำสั่งพิมพ์#หรือวิธีพิมพ์เพื่อจัดตำแหน่งผลลัพธ์

ไวยากรณ์

Spc ( n )

จำเป็นต้องกด nอาร์กิวเมนต์ คือหมายเลขของช่องว่างเพื่อแทรกก่อนที่จะแสดง หรือพิมพ์นิพจน์ ถัดไปในรายการ

ข้อสังเกต

ถ้าnน้อยกว่าความกว้างของเส้นผลลัพธ์ ตำแหน่งพิมพ์ถัดไปตามจำนวนของช่องว่างที่พิมพ์ออกมาทันที ถ้าnเป็นขนาดใหญ่กว่าความหนาของเส้นผลลัพธ์Spcคำนวณตำแหน่งการพิมพ์ถัดไปโดยใช้สูตร:

currentprintposition + (n Modความกว้าง)

ตัวอย่างเช่น ถ้าตำแหน่งการพิมพ์ปัจจุบันเป็น 24 ความหนาของเส้นผลลัพธ์ 80 และคุณระบุSpc(90)พิมพ์ถัดไปมาจะเริ่มต้นที่ตำแหน่ง 34 (ตำแหน่งการพิมพ์ปัจจุบัน + เศษเหลือของ 90/80) ถ้าความแตกต่างระหว่างพิมพ์ตำแหน่งปัจจุบันและความหนาของเส้นผลลัพธ์น้อยกว่าn (หรือกด n Modความกว้าง), ฟังก์ชันSpcข้ามไปยังจุดเริ่มต้นของบรรทัดถัดไป และสร้างช่องว่างเท่ากับn - (ความกว้างcurrentprintposition)

หมายเหตุ: ตรวจสอบให้แน่ใจว่า คอลัมน์ของตารางจะกว้างเพียงพอสำหรับตัวอักษรกว้าง

เมื่อคุณใช้วิธีการพิมพ์ด้วยแบบอักษรตามสัดส่วนระยะห่าง ความกว้างของอักขระช่องว่างที่พิมพ์ออกมาโดยใช้ฟังก์ชันSpcมักเป็นค่าเฉลี่ยของความกว้างของอักขระทั้งหมดในขนาดพอยต์อย่างไรก็ อย่างไรก็ตาม มีไม่มีความสัมพันธ์ระหว่างจำนวนอักขระที่พิมพ์ออกมาและจำนวนคอลัมน์กว้างคง อยู่อักขระเหล่านั้น ตัวอย่าง ตัวอักษรตัวพิมพ์ใหญ่ W กินพื้นที่มากกว่าหนึ่งคอลัมน์กว้างคง และตัวอักษรตัวพิมพ์เล็ก i กินพื้นที่กว้างคงน้อยกว่าหนึ่งคอลัมน์

ตัวอย่าง

หมายเหตุ: ตัวอย่างที่ติดตามสาธิตการใช้ฟังก์ชันนี้ใน Visual Basic for Applications (VBA) มอดูล สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการทำงานกับ VBA เลือกอ้างอิงสำหรับนักพัฒนา ในรายการดรอปดาวน์ถัดจากค้นหา และใส่เงื่อนไขอย่าง น้อยหนึ่งในกล่องค้นหา

ตัวอย่างนี้ใช้ฟังก์ชันSpcเพื่อจัดตำแหน่งผลลัพธ์ ในไฟล์ และ ในหน้าต่างImmediate

' The Spc function can be used with 
' the Print # statement.
Open "TESTFILE" For Output As #1 ' Open file for output.
Print #1, "10 spaces between here"; Spc(10); "and here."
Close #1 ' Close file.

คำสั่งต่อไปนี้เป็นสาเหตุข้อความที่จะพิมพ์ในImmediateหน้าต่าง (โดยใช้เมธอดพิมพ์), นำหน้า ด้วยช่องว่าง 30

Debug.Print Spc(30); "Thirty spaces later..."

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×