ฟังก์ชัน SWITCH

บทความนี้จะอธิบายถึงไวยากรณ์ของสูตรและการใช้ฟังก์ชัน SWITCH หนึ่งใน ฟังก์ชันทางตรรกะ ใน Microsoft Excel

หมายเหตุ: ฟีเจอร์นี้จะพร้อมใช้งานถ้าคุณมี การสมัครใช้งาน Office 365 เท่านั้น ถ้าคุณเป็นผู้สมัครใช้งาน Office 365 ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณมี Office เวอร์ชันล่าสุด

ทดลองใช้ Office 365 หรือ Excel เวอร์ชันล่าสุด

คำอธิบาย

ฟังก์ชัน SWITCH ประเมินค่าหนึ่งค่า (เรียกว่า นิพจน์) ตามรายการของค่า และส่งผลลัพธ์ที่สอดคล้องกันไปยังค่าที่ตรงกันเป็นค่าแรก ถ้าไม่มีค่าใดตรงกัน อาจจะมีการส่งค่าเริ่มต้นอื่นๆ กลับมา

ไวยากรณ์

SWITCH(นิพจน์, ค่า 1, ผลลัพธ์ 1, [ค่าเริ่มต้นหรือค่า 2, ผลลัพธ์ 2],…[ค่าเริ่มต้นหรือค่า 3, ผลลัพธ์ 3])

อาร์กิวเมนต์

คำอธิบาย

นิพจน์
(จำเป็น)

นิพจน์เป็นค่า (เช่นตัวเลข วันที่ หรือข้อความ) ที่มีไว้สำหรับเปรียบเทียบกับ ค่า 1…ค่า 126

ค่า 1…ค่า 126

ค่า N คือค่าที่จะเปรียบเทียบกับนิพจน์

ผลลัพธ์ 1…ผลลัพธ์ 126

ผลลัพธ์ N เป็นค่าที่จะถูกส่งเป็นผลลัพธ์เมื่ออาร์กิวเมนต์ ค่า N ที่สอดคล้องตรงกับนิพจน์ และจะต้องมี ผลลัพธ์ N สำหรับทุกอาร์กิวเมนต์ ค่า N ที่สอดคล้อง

ค่าเริ่มต้น
(ใส่หรือไม่ก็ได้)

ค่าเริ่มต้นเป็นค่าที่ส่งกลับมาในกรณีที่ไม่พบค่าที่ตรงกันในนิพจน์ ค่า N อาร์กิวเมนต์ เริ่มต้น ถูกระบุว่าไม่มีนิพจน์ ผลลัพธ์ N ที่สอดคล้องกัน (ดูตัวอย่าง) ค่าเริ่มต้นต้องเป็นอาร์กิวเมนต์สุดท้ายในฟังก์ชัน

เนื่องจากฟังก์ชันถูกจำกัดไว้ที่ 254 อาร์กิวเมนต์ คุณสามารถใช้อาร์กิวเมนต์ค่าและผลลัพธ์ได้ถึง 126 คู่

ภาพรวม

ในรูปแบบที่ง่ายที่สุด ฟังก์ชัน SWITCH จะระบุว่า:

  • =SWITCH(ค่าที่จะสลับ, ค่าที่จะจับคู่1...[2-126], ค่าที่จะส่งกลับหากมีค่าที่ตรงกัน1...[2-126], ค่าส่งกลับหากไม่มีค่าที่ตรงกัน)

ซึ่งคุณสามารถประเมินการจับคู่ได้สูงสุด 126 ค่าและผลลัพธ์

ดูสูตรต่อไปนี้:

การแบ่งส่วนของอาร์กิวเมนต์ของฟังก์ชัน SWITCH
  1. ต้องการสลับค่าใช่ไหม ในกรณีนี้ WEEKDAY(A2) เท่ากับ 2.

  2. คุณต้องการจับคู่ค่าใด ในกรณีนี้ มีเพียง 1, 2 และ 3

  3. ถ้าหากตรงกัน คุณต้องการให้ส่งกลับผลลัพธ์อย่างไร ในกรณีนี้ ผลลัพธ์อาจเป็น วันอาทิตย์ สำหรับ 1 วันจันทร์ สำหรับ 2 และ วันอังคาร สำหรับ 3

  4. จะส่งกลับเป็นค่าเริ่มต้นหากไม่ตรงกัน ในกรณีนี้ จะเป็นข้อความ "ไม่มีค่าที่ตรงกัน”

    หมายเหตุ: ถ้าไม่มีค่าที่ตรงกัน และไม่ได้ระบุอาร์กิวเมนต์เริ่มต้น ฟังก์ชัน SWITCH จะคืนค่าเป็นข้อผิดพลาด #N/A!

ตัวอย่าง

คุณสามารถคัดลอกข้อมูลตัวอย่างในตารางต่อไปนี้แล้ววางในเซลล์ A1 ของเวิร์กชีตใหม่ใน Excel เพื่อดูการทำงานของฟังก์ชัน SWITCH ได้ ถ้าสูตรไม่แสดงผลลัพธ์ คุณสามารถเลือกสูตร จากนั้นกด F2 > Enter ถ้าคุณต้องการ คุณสามารถปรับเปลี่ยนความกว้างของคอลัมน์เพื่อดูข้อมูลทั้งหมดได้

ตัวอย่าง

ค่า

สูตร

ผลลัพธ์

2

=SWITCH(WEEKDAY(A2),1,"วันอาทิตย์",2,"วันจันทร์",3,"วันอังคาร","ไม่มีค่าที่ตรงกัน")

เนื่องจาก A2=2 และวันจันทร์เป็นอาร์กิวเมนต์ผลลัพธ์ที่สอดคล้องกับค่า 2, SWITCH จึงส่งกลับวันจันทร์

99

=SWITCH(A3,1,"วันอาทิตย์",2,"วันจันทร์",3,"วันอังคาร")

เนื่องจากไม่มีค่าที่ตรงกัน และไม่มีอาร์กิวเมนต์ อื่น แล้ว SWITCH จึงส่งกลับ #N/A!

99

=SWITCH(A4,1,"วันอาทิตย์",2,"วันจันทร์",3,"วันอังคาร","ไม่มีค่าที่ตรงกัน")

ไม่มีค่าที่ตรงกัน

2

=SWITCH(A5,1,"วันอาทิตย์",7,"วันเสาร์","วันทำงาน")

วันทำงาน

3

=SWITCH(A6,1,"วันอาทิตย์",2,"วันจันทร์",3,"วันอังคาร","ไม่มีค่าที่ตรงกัน")

วันอังคาร

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมไหม

คุณสามารถสอบถามผู้เชี่ยวชาญใน Excel Tech Community ขอความช่วยเหลือใน Answers community หรือแนะนำฟีเจอร์ใหม่หรือการปรับปรุงบน Excel User Voiceได้เสมอ

ดูเพิ่มเติม

ฟังก์ชัน VLOOKUP

ฟังก์ชัน CHOOSE

ฟังก์ชัน IF

ฟังก์ชัน IFS

ภาพรวมของสูตรใน Excel

วิธีการหลีกเลี่ยงสูตรที่ใช้งานไม่ได้

ค้นหาและแก้ไขข้อผิดพลาดในสูตร

แป้นพิมพ์ลัดและแป้นฟังก์ชันของ Excel

ฟังก์ชันทางตรรกะ (การอ้างอิง)

ฟังก์ชัน Excel (ตามลำดับตัวอักษร)

ฟังก์ชัน Excel (ตามประเภท)

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×