ฟังก์ชัน SUM

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

ฟังก์ชันนี้จะบวกจำนวนทั้งหมดในอาร์กิวเมนต์ที่ระบุ

ไวยากรณ์

SUM(number1,number2,...)

number1, number2,...     คืออาร์กิวเมนต์ที่ 1 ถึง 30 ซึ่งคุณต้องการหาค่าผลรวมหรือผลรวม

ข้อสังเกต

  • ตัวเลข ค่าตรรกะ และการแสดงตัวเลขในรูปแบบข้อความซึ่งคุณพิมพ์ในรายการอาร์กิวเมนต์โดยตรงจะถูกนับ ให้ดูตัวอย่างแรกและตัวอย่างที่สองต่อไปนี้

  • อาร์กิวเมนต์จะทำให้เกิดข้อผิดพลาดถ้าอาร์กิวเมนต์เหล่านั้นเป็นค่าความผิดพลาดหรือข้อความที่ไม่สามารถแปลเป็นตัวเลขได้

ตัวอย่าง

Col1

Col2

Col3

Col4

Col5

สูตร

คำอธิบาย (ผลลัพธ์)

-5

15

30

TRUE

=SUM(3, 2)

บวก 3 และ 2 (5)

-5

15

30

TRUE

=SUM("5", 15, TRUE)

บวก 5, 15 และ 1 เนื่องจากค่าข้อความจะถูกแปลเป็นตัวเลข และค่าตรรกะ TRUE จะถูกแปลเป็นตัวเลข 1 (21)

-5

15

30

TRUE

=SUM([Col1], [Col2], [Col3])

บวกจำนวน 3 ตัวแรกในคอลัมน์ (40)

-5

15

30

TRUE

=SUM(Col1], [Col2], [Col3], 15)

บวกจำนวน 3 ตัวแรกในคอลัมน์ กับ 15 (55)

-5

15

30

TRUE

=SUM([Col4], [Col5], 2)

บวกค่าในสองคอลัมน์สุดท้ายและค่า 2 (3)

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×