ฟังก์ชัน Rnd

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

ส่งกลับค่าเดียวที่ประกอบด้วยตัวเลขสุ่ม

ไวยากรณ์

Rnd [(number)]

เลือกหมายเลขอาร์กิวเมนต์ เดียวหรือใด ๆ ที่ถูกต้องนิพจน์ตัวเลข อยู่

ส่งกลับค่า

ถ้า number เป็น

Rnd สร้าง

น้อย กว่าศูนย์

ตัวเลขที่เหมือนกันทุกครั้ง โดยใช้หมายเลขข้อมูลเริ่มต้น

มากกว่าศูนย์

หมายเลขสุ่มถัดไปในลำดับใด

เท่ากับศูนย์

ประโยชน์สูงสุดสร้างหมายเลขล่าสุด

ไม่ได้ให้

หมายเลขสุ่มถัดไปในลำดับใด


ข้อสังเกต

ฟังก์ชันRndส่งกลับค่าน้อยกว่า 1 แต่มากกว่า หรือเท่ากับศูนย์

ค่าของตัวเลขกำหนดวิธีสร้างตัวเลขสุ่มRnd :

สำหรับใด ๆ ที่ระบุเริ่มต้นเริ่มต้น ลำดับหมายเลขที่เหมือนกันขึ้นเนื่องจากแต่ละโทรต่อเนื่องกันฟังก์ชันRndใช้หมายเลขก่อนหน้าเป็นการเริ่มต้นสำหรับหมายเลขในลำดับถัดไป

ก่อนที่จะเรียกRnd,ใช้คำสั่งRandomizeโดยไม่ มีอาร์กิวเมนต์เพื่อเตรียมใช้งานตัวสร้างเลขสุ่มที่ มีการเริ่มต้นโดยยึดตามตัวจับเวลาของระบบ

เมื่อต้องการสร้างเป็นจำนวนเต็มสุ่มในช่วงที่ระบุ ใช้สูตรนี้:

Int((upperbound - lowerbound + 1) * Rnd + lowerbound)

ที่นี่upperboundเป็นจำนวนสูงสุดในช่วง และlowerboundเป็นจำนวนต่ำสุดในช่วง

หมายเหตุ: เมื่อต้องการทำซ้ำลำดับของตัวเลขสุ่ม โทรRndมีอาร์กิวเมนต์เป็นค่าลบทันทีก่อนที่จะใช้Randomizeมีอาร์กิวเมนต์เป็นตัวเลข ใช้Randomizeมีค่าเดียวกันสำหรับหมายเลขทำซ้ำอักขระก่อนหน้า

ตัวอย่าง

หมายเหตุ: ตัวอย่างที่ติดตามสาธิตการใช้ฟังก์ชันนี้ใน Visual Basic for Applications (VBA) มอดูล สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการทำงานกับ VBA เลือกอ้างอิงสำหรับนักพัฒนา ในรายการดรอปดาวน์ถัดจากค้นหา และใส่เงื่อนไขอย่าง น้อยหนึ่งในกล่องค้นหา

ตัวอย่างนี้ใช้ฟังก์ชันRndเพื่อสร้างค่าสุ่มเป็นจำนวนเต็มตั้งแต่ 1 เพื่อ 6

Dim MyValue
' Generate random value between 1 and 6.
MyValue = Int((6 * Rnd) + 1)

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×