ฟังก์ชัน Right

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

ส่งกลับค่าตัวแปร(สตริง) ที่ประกอบด้วยตัวเลขที่ระบุของอักขระจากด้านขวาของสตริงข้อความ

ไวยากรณ์

ขวา ( สตริงที่ ความยาว )

ไวยากรณ์ของฟังก์ชันRightมีอาร์กิวเมนต์ต่อไปนี้:

อาร์กิวเมนต์

คำอธิบาย

สตริงที่

ต้องระบุ นิพจน์สตริง จะถูกส่งกลับอักขระอยู่ขวาสุด ถ้าสตริงที่ประกอบด้วยค่า Null, Nullจะส่งกลับ

ความยาว

ต้องระบุ ตัวแปร (ความยาว) นิพจน์ที่ระบุจำนวนอักขระที่จะส่งกลับตัวเลข ถ้า 0 สตริงข้อความยาวเป็นศูนย์ ("") จะส่งกลับ ถ้ามากกว่า หรือเท่ากับจำนวนอักขระในสตริงที่จะส่งกลับสตริงที่ทั้งหมด


ข้อสังเกต

เมื่อต้องการระบุจำนวนอักขระในสตริงที่ใช้ฟังก์ชันLen

หมายเหตุ: ใช้ฟังก์ชันRightBกับข้อมูลไบต์ที่มีอยู่ในสตริงข้อความ แทนที่จะระบุจำนวนอักขระที่จะส่งกลับความยาวระบุจำนวนของไบต์

ตัวอย่าง

หมายเหตุ: ตัวอย่างที่ติดตามสาธิตการใช้ฟังก์ชันนี้ใน Visual Basic for Applications (VBA) มอดูล สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการทำงานกับ VBA เลือกอ้างอิงสำหรับนักพัฒนา ในรายการดรอปดาวน์ถัดจากค้นหา และใส่เงื่อนไขอย่าง น้อยหนึ่งในกล่องค้นหา

ตัวอย่างนี้ใช้ฟังก์ชันขวาเพื่อส่งกลับจำนวนอักขระที่ระบุจากทางด้านขวาของสตริง

Dim AnyString, MyStr
AnyString = "Hello World" ' Define string.
MyStr = Right(AnyString, 1) ' Returns "d".
MyStr = Right(AnyString, 6) ' Returns " World".
MyStr = Right(AnyString, 20) ' Returns "Hello World".

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×