ฟังก์ชัน RIGHT

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

ฟังก์ชัน RIGHT จะส่งกลับอักขระสุดท้ายในสตริงข้อความ โดยยึดตามจำนวนอักขระที่คุณระบุ

ไวยากรณ์

RIGHT(text,num_chars)

Text     คือสตริงข้อความที่มีอักขระที่คุณต้องการแยก

num_chars     ระบุจำนวนอักขระที่คุณต้องการให้ฟังก์ชัน RIGHT แยก

ข้อสังเกต

  • num_chars ต้องมากกว่าหรือเท่ากับศูนย์

  • ถ้า num_chars มากกว่าความยาวของข้อความฟังก์ชัน RIGHT จะส่งกลับข้อความทั้งหมด

  • ถ้า num_chars ถูกละไว้ จะถือว่าเป็น 1

ตัวอย่าง

F ormula

คำอธิบาย (ผลลัพธ์)

=RIGHT("Sale Price",5)

อักขระ 5 ตัวสุดท้ายของสตริง (Price)

=RIGHT("Stock Number")

อักขระสุดท้ายของสตริง (r)

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×