ฟังก์ชัน RGB

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

ส่งกลับ Long แทนค่าสี RGB

ไวยากรณ์

RGB ( สีแดง สีเขียว สีน้ำเงิน )

ไวยากรณ์ของฟังก์ชันRGBมีอาร์กิวเมนต์ต่อไปนี้:

อาร์กิวเมนต์

คำอธิบาย

สีแดง

ต้องระบุ ตัวแปร (จำนวนเต็ม) ตัวเลขในช่วง 0 – 255 รวม ที่แสดงคอมโพเนนต์สีแดงของสี

สีเขียว

ต้องระบุ ตัวแปร (จำนวนเต็ม) ตัวเลขในช่วง 0 – 255 รวม ที่แสดงคอมโพเนนต์สีเขียวสี

สีน้ำเงิน

ต้องระบุ ตัวแปร (จำนวนเต็ม) ตัวเลขในช่วง 0 – 255 รวม ที่แสดงคอมโพเนนต์สีน้ำเงินสี


ข้อสังเกต

วิธีที่แอปพลิเคชันและคุณสมบัติที่ยอมรับสเปคสีคาดหวังว่า ข้อมูลจำเพาะเป็น ตัวเลขที่แสดง RGB สีค่า ค่าสี RGB ระบุความเข้มของสีแดง สีเขียว และทำให้เกิดสีระบุจะแสดงเป็นสีน้ำเงินแบบสัมพัทธ์

ค่าใด ๆอาร์กิวเมนต์ เพื่อRGBที่มีขนาดเกิน 255 จะถือว่าเป็น 255

ตารางต่อไปนี้แสดงรายการบางสีมาตรฐานและสีแดง สีเขียว และสีฟ้าค่าเหล่านั้นมี:

สี

ค่าสีแดง

ค่าสีเขียว

ค่าสีน้ำเงิน

สีดำ

0

0

0

น้ำเงิน

0

0

255

เขียว

0

255

0

สีฟ้า

0

255

255

แดง

255

0

0

ม่วงมาเจนต้า

255

0

255

สีเหลือง

255

255

0

ขาว

255

255

255


ค่าสี RGB ส่งกลับ โดยฟังก์ชันนี้จะไม่เข้ากันกับผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Macintosh พวกเขาอาจถูกนำไปใช้ภายในบริบทของแอปพลิเคชัน Microsoft สำหรับ Macintosh แต่ไม่ควรใช้เมื่อการติดต่อสื่อสารสีเปลี่ยนเป็นระบบปฏิบัติการ Macintosh โดยตรง

ตัวอย่าง

หมายเหตุ: ตัวอย่างที่ติดตามสาธิตการใช้ฟังก์ชันนี้ใน Visual Basic for Applications (VBA) มอดูล สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการทำงานกับ VBA เลือกอ้างอิงสำหรับนักพัฒนา ในรายการดรอปดาวน์ถัดจากค้นหา และใส่เงื่อนไขอย่าง น้อยหนึ่งในกล่องค้นหา

ตัวอย่างนี้แสดงวิธีใช้ฟังก์ชันRGBเพื่อส่งกลับเป็นจำนวนเต็มที่แสดงถึงค่าสีRGB จะใช้สำหรับแอปพลิเคชันวิธีและคุณสมบัติที่ยอมรับสเปคสีเหล่านั้น วัตถุMyObjectและคุณสมบัติถูกใช้สำหรับภาพประกอบเท่า ถ้าไม่มีMyObjectหรือถ้าไม่มีคุณสมบัติสีเกิดข้อผิดพลาด

Dim RED, I, RGBValue, MyObject
' Return the value for Red.
Red = RGB(255, 0, 0)
' Initialize offset.
I = 75
RGBValue = RGB(I, 64 + I, 128 + I)
' Same as RGB(75, 139, 203).
' Set the Color property of MyObject to Red.
MyObject.Color = RGB(255, 0, 0)

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×