ฟังก์ชัน REPLACE

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

REPLACE จะแทนที่ส่วนของสตริงข้อความด้วยสตริงข้อความอื่นตามจำนวนอักขระที่คุณระบุ

ไวยากรณ์

REPLACE(old_text,start_num,num_chars,new_text)

old_text     คือข้อความที่คุณต้องการแทนที่อักขระบางตัว

start_num     คือตำแหน่งของอักขระใน old_text ที่คุณต้องการนำ new_text มาแทนที่

num_chars     คือจำนวนของอักขระใน old_text ที่คุณต้องการให้ REPLACE เอา new_text มาแทนที่

new_text     คือข้อความที่จะแทนที่อักขระใน old_text

ตัวอย่าง

สูตร

คำอธิบาย (ผลลัพธ์)

=REPLACE("abcdefghijk",6,5,"*")

แทนที่อักขระ 5 ตัวด้วย * โดยเริ่มจากอักขระตัวที่ 6 (abcde*k)

=REPLACE("2009",3,2,"10")

แทนที่สองหลักสุดท้ายของ 2009 ด้วย 10 (2010)

=REPLACE("123456",1,3,"@")

แทนที่อักขระสามตัวแรกด้วย @ (@456)

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×