ฟังก์ชัน QBColor

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

ส่งกลับ Long แทนรหัสสี RGB ที่สอดคล้องกับจำนวนสีที่ระบุ

ไวยากรณ์

QBColor ( color )

จำเป็นต้องมีสีอาร์กิวเมนต์ เป็นจำนวนเต็มในช่วง 0-15

การตั้งค่า

อาร์กิวเมนต์สีมีการตั้งค่าเหล่านี้:

จำนวน

สี

จำนวน

สี

0

สีดำ

8

สีเทา

1

น้ำเงิน

9

สีน้ำเงินอ่อน

2

เขียว

10

สีเขียวอ่อน

3

สีฟ้า

11

ฟ้าอ่อน

4

แดง

12

สีแดงอ่อน

5

ม่วงมาเจนต้า

13

ม่วงมาเจนต้าอ่อน

6

สีเหลือง

14

สีเหลืองอ่อน

7

ขาว

15

สีขาวสีสันสดใส


ข้อสังเกต

อาร์กิวเมนต์สีแทนค่าสีที่ใช้ โดยรุ่นก่อนหน้าพื้นฐาน (เช่น Microsoft Visual Basic for MS-DOS และคอมไพเลอร์พื้นฐาน) ส่งกลับค่าเริ่มต้น ด้วยไบต์น้อยที่สุดสำคัญ ระบุแบบสีแดง สีเขียว สีน้ำเงินค่า และใช้การตั้งค่าสีที่เหมาะสมในระบบ RGB ใช้ Visual Basic for Applications

ตัวอย่าง

หมายเหตุ: ตัวอย่างที่ติดตามสาธิตการใช้ฟังก์ชันนี้ใน Visual Basic for Applications (VBA) มอดูล สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการทำงานกับ VBA เลือกอ้างอิงสำหรับนักพัฒนา ในรายการดรอปดาวน์ถัดจากค้นหา และใส่เงื่อนไขอย่าง น้อยหนึ่งในกล่องค้นหา

ตัวอย่างนี้ใช้ฟังก์ชันQBColorเพื่อเปลี่ยนคุณสมบัติของฟอร์มผ่านในเป็นMyFormเป็นสีที่ระบุโดยColorCodeสีพื้นหลังQBColorยอมรับค่าจำนวนเต็มตั้งแต่ 0 ถึง 15

Sub ChangeBackColor (ColorCode As Integer, _
MyForm As Form)
MyForm.BackColor = QBColor(ColorCode)
End Sub

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×