ฟังก์ชัน POISSON

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

ส่งกลับค่าการแจกแจงแบบปัวซอง (Poisson) การใช้งานทั่วไปของการแจกแจงปัวซอง คือการทำนายจำนวนของเหตุการณ์ในเวลาที่ระบุ เช่น จำนวนรถยนต์ที่มาถึงด่านเก็บค่าผ่านทางบริเวณพื้นที่ทางด่วนใน 1 นาที

ไวยากรณ์

POISSON(x,mean,cumulative)

X     เป็นจำนวนเหตุการณ์

Mean     เป็นค่าตัวเลขที่คาดหมาย

cumulative     คือค่าตรรกะที่กำหนดรูปแบบของการแจกแจงความน่าจะเป็นที่จะถูกส่งกลับมา ถ้า cumulative เป็น TRUE ฟังก์ชัน POISSON จะส่งกลับค่าความน่าจะเป็นปัวซองแบบสะสมที่จำนวนของการเกิดเหตุการณ์สุ่มจะอยู่ระหว่างศูนย์ถึง x แต่ถ้า cumulative เท่ากับ FALSE จะส่งกลับค่าฟังก์ชันมวลความน่าจะเป็นปัวซองที่จำนวนของการเกิดเหตุการณ์จะเท่ากับ x

ข้อสังเกต

 • ถ้า x ไม่ใช่จำนวนเต็ม เศษจะถูกปัดทิ้ง

 • ถ้า x หรือ mean ไม่ใช่ตัวเลข ฟังก์ชัน POISSON จะส่งกลับค่าความผิดพลาด #VALUE!

 • ถ้า x ≤ 0 ฟังก์ชัน POISSON จะส่งกลับค่าความผิดพลาด #NUM!

 • ถ้า mean ≤ 0 ฟังก์ชัน POISSON จะส่งกลับค่าความผิดพลาด #NUM!

 • สามารถคำนวณหาค่า POISSON ได้ดังนี้

  เมื่อ cumulative = FALSE

  สมการ

  เมื่อ cumulative = TRUE

  สมการ

ตัวอย่าง

X

Mean

สูตร

คำอธิบาย (ผลลัพธ์)

2

5

=POISSON([X],[Mean],TRUE)

ความน่าจะเป็นปัวซองแบบสะสมตามอาร์กิวเมนต์ที่ระบุ (0.124652)

2

5

=POISSON([X],[Mean],FALSE)

ฟังก์ชันมวลความน่าจะเป็นปัวซองตามอาร์กิวเมนต์ที่ระบุ (0.084224)

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×