ฟังก์ชัน NORMSINV

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

ส่งกลับค่าผกผันของการแจกแจงสะสมปกติมาตรฐานที่มีค่าเฉลี่ยเท่ากับศูนย์และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับหนึ่ง

ไวยากรณ์

NORMSINV(probability)

probability     คือค่าความน่าจะเป็นที่สัมพันธ์กับการแจกแจงปกติ

ข้อสังเกต

  • ถ้า probability ไม่ใช่ตัวเลข ฟังก์ชัน NORMSINV จะส่งกลับค่าความผิดพลาด #VALUE!

  • ถ้า probability < 0 หรือถ้า probability > 1 ฟังก์ชัน NORMSINV จะคืนค่าความผิดพลาด #NUM!

NORMSINV จะใช้เทคนิควนซ้ำในการคำนวณฟังก์ชัน จากค่าความน่าจะเป็นที่กำหนดให้ NORMSINV จะคำนวณวนซ้ำจนกว่าจะได้ผลลัพธ์ที่คลาดเคลื่อนไม่เกิน ± 3x10^-7 ถ้า NORMSINV ไม่ลู่เข้าหลังจากวนซ้ำครบ 100 ครั้งแล้ว ฟังก์ชันนี้ก็จะส่งกลับค่าความผิดพลาด #N/A

ตัวอย่าง

สูตร

คำอธิบาย ( ผลลัพธ์)

=NORMSINV(0.908789)

ส่วนกลับของการแจกแจงสะสมปกติมาตรฐาน โดยมีความน่าจะเป็นเท่ากับ 0.908789 (1.3333)

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×