ฟังก์ชัน MonthName

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

ส่งกลับสตริงที่ระบุเดือนที่ระบุ

ไวยากรณ์

MonthName ( เดือน [ย่อให้เหลือ] )

ไวยากรณ์ของฟังก์ชันMonthNameมีอาร์กิวเมนต์ต่อไปนี้:

อาร์กิวเมนต์

คำอธิบาย

เดือน

ต้องระบุ การกำหนดเป็นตัวเลขของเดือน ตัวอย่างเช่น มกราคมคือ 1 กุมภาพันธ์เป็น 2 และอื่น ๆ

ย่อให้เหลือ

เพิ่มเติม ค่าบูลีที่บ่งชี้ว่า ชื่อเดือนถูกย่อ ถ้าเว้นไว้ ค่าเริ่มต้นคือFalseซึ่งหมายความ ว่า ไม่ย่อชื่อเดือน


หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×