ฟังก์ชัน Mid

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

ส่งกลับค่าตัวแปร(สตริง) ที่ประกอบด้วยตัวเลขที่ระบุของอักขระจากสตริงข้อความ

ไวยากรณ์

Mid ( สตริงที่ เริ่ม [ความยาว] )

ไวยากรณ์ของฟังก์ชันMidมีอาร์กิวเมนต์ต่อไปนี้:

อาร์กิวเมนต์

คำอธิบาย

สตริงที่

ต้องระบุ นิพจน์สตริง จะถูกส่งกลับอักขระ ถ้าสตริงที่ประกอบด้วยค่า Null, Nullจะส่งกลับ

เริ่มต้น

ต้องระบุ ความยาว ตำแหน่งอักขระในสตริงที่ที่ส่วนที่จะใช้เริ่มต้น ถ้าเริ่มมีค่ามากกว่าจำนวนอักขระในสตริงที่Midส่งกลับสตริงข้อความยาวเป็นศูนย์ ("")

ความยาว

เพิ่มเติม ตัวแปร (ความยาว) จำนวนอักขระที่จะส่งกลับ ถ้าเว้นไว้ หรือมีน้อยกว่าความยาวอักขระในข้อความ (รวมถึงอักขระที่เริ่มต้น), นี้จะส่งกลับอักขระทั้งหมดจากตำแหน่งเริ่มต้นไปยังจุดสิ้นสุดของสตริง


ข้อสังเกต

เมื่อต้องการระบุจำนวนอักขระในสตริงที่ใช้ฟังก์ชันLen

หมายเหตุ: ใช้ฟังก์ชันMidBกับข้อมูลไบต์ที่มีอยู่ในสตริงที่ เหมือนในภาษาที่ใช้ชุดอักขระแบบไบต์คู่ แทนที่จะระบุจำนวนอักขระ อาร์กิวเมนต์ระบุจำนวนของไบต์ สำหรับรหัสตัวอย่างที่ใช้MidBดูตัวอย่างที่สองในหัวข้อนี้ตัวอย่าง

ตัวอย่าง

หมายเหตุ: ตัวอย่างที่ติดตามสาธิตการใช้ฟังก์ชันนี้ใน Visual Basic for Applications (VBA) มอดูล สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการทำงานกับ VBA เลือกอ้างอิงสำหรับนักพัฒนา ในรายการดรอปดาวน์ถัดจากค้นหา และใส่เงื่อนไขอย่าง น้อยหนึ่งในกล่องค้นหา

ตัวอย่างแรกใช้ฟังก์ชันMidจะส่งกลับจำนวนอักขระที่ระบุจากสตริงที่

Dim MyString, FirstWord, LastWord, MidWords
MyString = "Mid Function Demo" ' Create text string.
FirstWord = Mid(MyString, 1, 3) ' Returns "Mid".
LastWord = Mid(MyString, 14, 4) ' Returns "Demo".
MidWords = Mid(MyString, 5) ' Returns "Function Demo".

ตัวอย่างที่สองใช้MidBและฟังก์ชันผู้ใช้กำหนดเอง (MidMbcs) เพื่อส่งกลับอักขระเริ่มจากสตริงที่ยัง ความแตกต่างที่นี่คือ สตริงที่มี ANSI และมีความยาวเป็นไบต์

Function MidMbcs(ByVal str as String, start, length)
MidMbcs = StrConv(MidB(StrConv(str, vbFromUnicode), _
start, length), vbUnicode)
End Function
Dim MyString
MyString = "AbCdEfG"
' Where "A", "C", "E", and "G" are DBCS and "b", "d",
' and "f" are SBCS.
MyNewString = Mid(MyString, 3, 4)
' Returns ""CdEf"
MyNewString = MidB(MyString, 3, 4)
' Returns ""bC"
MyNewString = MidMbcs(MyString, 3, 4)
' Returns "bCd"

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×