ฟังก์ชัน MINUTE

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

ส่งกลับนาทีของค่าเวลา โดยนาทีจะเป็นจำนวนเต็มตั้งแต่ 0 ถึง 59

ไวยากรณ์

MINUTE(serial_number)

serial_number     คือเวลาที่มีนาทีที่คุณต้องการค้นหา เวลาอาจถูกป้อนเป็นสตริงข้อความภายในเครื่องหมายอัญประกาศ (เช่น "6:45 PM") เป็นเลขทศนิยม (เช่น 0.78125 ซึ่งแทน 6:45 PM) หรือเป็นผลลัพธ์ของสูตรหรือฟังก์ชันอื่นๆ (เช่น TIMEVALUE("6:45 PM"))

ข้อสังเกต

ค่าเวลาเป็นส่วนหนึ่งของค่าวันที่ และจะะแสดงในรูปของตัวเลขทศนิยม (ตัวอย่างเช่น 12:00 PM แสดงเป็นค่าวันที่คือ 0.5 เนื่องจากเป็นเวลาครึ่งหนึ่งของวัน)

ตัวอย่าง

สูตร

คำอธิบาย (ผลลัพธ์)

=MINUTE("4:48:00 PM")

ค่านาทีของเวลา (48)

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×