ฟังก์ชัน MID

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

ฟังก์ชัน MID จะส่งกลับอักขระจากสตริงข้อความตามจำนวนที่ระบุ โดยเริ่มต้นจากตำแหน่งที่คุณกำหนดไว้

ไวยากรณ์

MID(text,start_num,num_chars)

Text     คือสตริงข้อความที่มีอักขระที่คุณต้องการแยก

start_num     คือตำแหน่งของอักขระแรกที่คุณต้องการแยกออกมาจากข้อความ ซึ่งอักขระแรกของข้อความจะมี start_num เป็น 1 และต่อๆ ไป

num_chars     ระบุจำนวนอักขระที่คุณต้องการให้ฟังก์ชัน MID ส่งกลับจากข้อความ

ข้อสังเกต

  • ถ้า start_num มากกว่าความยาวของข้อความ ฟังก์ชัน MID จะส่งกลับค่า "" (ว่าง)

  • ถ้า start_num น้อยกว่าความยาวข้อความ start_num บวก num_chars แล้วยาวเกินข้อความ MID จะคืนอักขระมาให้จนสุดข้อความ

  • ถ้า start_num น้อยกว่า 1 ฟังก์ชัน MID จะส่งกลับ #VALUE! เป็นค่าความผิดพลาด

  • ถ้า num_chars เป็นจำนวนลบ MID จะส่งกลับ #VALUE! เป็นค่าความผิดพลาด

ตัวอย่าง

สูตร

คำอธิบาย (ผลลัพธ์)

=MID("Fluid Flow",1,5)

อักขระ 5 ตัวจากสตริง โดยเริ่มจากอักขระตัวแรก (Fluid)

=MID("Fluid Flow",7,20)

อักขระ 20 ตัวจากสตริง โดยเริ่มจากอักขระตัวที่เจ็ด (Flow)

=MID("Fluid Flow",20,5)

เนื่องจากตำแหน่งเริ่มต้นมากกว่าความยาวของสตริง จึงไม่มีข้อความส่งกลับมา ()

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×