ฟังก์ชัน Log

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

ส่งกลับเป็นคู่ระบุค่าลอการิทึมธรรมชาติของจำนวน

ไวยากรณ์

Log ( เลข )

จำเป็นต้องมีจำนวนอาร์กิวเมนต์ คือ Double หรือใด ๆ ถูกต้องนิพจน์ตัวเลข มากกว่าศูนย์

ข้อสังเกต

ค่าลอการิทึมธรรมชาติคือ ค่าลอการิทึมฐานeค่าคงที่eเป็น 2.718282 โดยประมาณ

คุณสามารถคำนวณฐาน -nลอการิทึมสำหรับตัวเลขใด ๆxด้วยการหารค่าลอการิทึมธรรมชาติของxโดยค่าลอการิทึมธรรมชาติของnดังนี้:

Logn(x) = Log(x) / Log(n)

ตัวอย่างต่อไปนี้แสดงแบบกำหนดเองFunctionที่คำนวณลอการิทึมฐาน 10:

หมายเหตุ: ตัวอย่างที่ติดตามสาธิตการใช้ฟังก์ชันนี้ใน Visual Basic for Applications (VBA) มอดูล สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการทำงานกับ VBA เลือกอ้างอิงสำหรับนักพัฒนา ในรายการดรอปดาวน์ถัดจากค้นหา และใส่เงื่อนไขอย่าง น้อยหนึ่งในกล่องค้นหา

Static Function Log10(X)
Log10 = Log(X) / Log(10#)
End Function

ตัวอย่าง

ตัวอย่างนี้ใช้ฟังก์ชันLogเพื่อส่งกลับค่าลอการิทึมธรรมชาติของจำนวน

Dim MyAngle, MyLog
' Define angle in radians.
MyAngle = 1.3
' Calculate inverse hyperbolic sine.
MyLog = Log(MyAngle + Sqr(MyAngle * MyAngle + 1))

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×