ฟังก์ชัน Loc

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

หมายเหตุ: ฟังก์ชัน วิธี วัตถุ หรือคุณสมบัติตามที่อธิบายในหัวข้อนี้ถูกปิดใช้งานถ้าบริการ Microsoft Jet นิพจน์กำลังทำงานในโหมด sandbox ซึ่งทำให้การประเมินนิพจน์ที่อาจไม่ปลอดภัย สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโหมด sandbox ค้นหา "โหมด sandbox" ในวิธีใช้

ส่งกลับ Long ระบุตำแหน่งแบบอ่าน/เขียนปัจจุบันภายในแฟ้มเปิด

ไวยากรณ์

ตำแหน่ง ( filenumber )

จำเป็นต้องมีfilenumberอาร์กิวเมนต์ คือหมายเลขไฟล์ เป็นจำนวนเต็มถูกต้อง

ข้อสังเกต

ต่อไปนี้อธิบายถึงค่าส่งกลับสำหรับแต่ละโหมดการเข้าถึงไฟล์:

โหมด

ค่าส่งกลับ

สุ่ม

จำนวนของระเบียนสุดท้ายอ่านจาก หรือเขียนไปยังแฟ้ม

แสดงตามลำดับ

ตำแหน่งไบต์ปัจจุบันในไฟล์ถูกหาร ด้วย 128 อย่างไรก็ตาม ข้อมูลที่ส่งกลับโดยตำแหน่งสำหรับไฟล์ตามลำดับจะไม่ใช้ หรือจำเป็นต้องมี

เลขฐานสอง

ตำแหน่งของไบต์สุดท้ายอ่าน หรือเขียน


ตัวอย่าง

หมายเหตุ: ตัวอย่างที่ตามสาธิตการใช้ฟังก์ชันนี้ใน Visual Basic for Applications (VBA) มอดูล ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับทำงานกับ VBA เลือกอ้างอิงสำหรับนักพัฒนา ในรายการดรอปดาวน์ถัดจากค้นหา และใส่เงื่อนไขอย่าง น้อยหนึ่งในกล่องค้นหา

ตัวอย่างนี้ใช้ฟังก์ชันตำแหน่งจะส่งกลับตำแหน่งภายในการเปิดไฟล์แบบอ่าน/เขียนปัจจุบัน ตัวอย่างนี้สมมติTESTFILEนั้นเป็นไฟล์ข้อความที่ มีเส้นบางตัวอย่างข้อมูล

Dim MyLocation, MyLine
' Open file just created.
Open "TESTFILE" For Binary As #1
' Loop until end of file.
Do While MyLocation < LOF(1)
' Read character into variable.
MyLine = MyLine & Input(1, #1)
' Get current position within file.
MyLocation = Loc(1)
' Print to the Immediate window.
Debug.Print MyLine; Tab; MyLocation
Loop
Close #1 ' Close file.

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×