ฟังก์ชัน Len

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

ส่งกลับ Long ที่ประกอบด้วยจำนวนของไบต์ที่จำเป็นเพื่อจัดเก็บในตัวแปร หรือจำนวนอักขระในสตริงข้อความ

ไวยากรณ์

Len ( สตริงที่ | varname)

ไวยากรณ์ของฟังก์ชันLenมีอาร์กิวเมนต์ต่อไปนี้:

อาร์กิวเมนต์

คำอธิบาย

สตริงที่

ใด ๆ ถูกต้องนิพจน์สตริง ถ้าสตริงที่ประกอบด้วยค่า Null จะส่งกลับค่า Null

varname

ชื่อที่ถูกต้องตัวแปร ใด ๆ ถ้าvarnameมีค่า Null จะส่งกลับค่า Null ถ้าvarnameเป็นตัวแปรLenถือว่าเซลล์นั้นเหมือนกับเป็นสตริงที่และส่งกลับจำนวนอักขระที่ประกอบด้วยเสมอ


ข้อสังเกต

หนึ่ง (และเพียงหนึ่ง) ของอาร์กิวเมนต์เป็นไปได้สองต้องระบุ มีชนิดของผู้ใช้กำหนดเองLenส่งกลับค่าขนาด ตามจะถูกเขียนไปยังไฟล์

หมายเหตุ: ใช้ฟังก์ชันLenBกับข้อมูลไบต์ที่มีอยู่ในสตริงที่ เหมือนในภาษา (DBCS) ของชุดอักขระแบบไบต์คู่ แทนที่จะส่งกลับจำนวนของอักขระในสตริงที่LenBส่งกลับจำนวนของไบต์ที่ใช้แทนที่สตริงข้อความ มีชนิดของผู้ใช้กำหนดเองLenBส่งกลับค่าขนาดในหน่วยความจำ รวมถึงช่องว่างใด ๆ ระหว่างองค์ประกอบ สำหรับรหัสตัวอย่างที่ใช้LenBดูตัวอย่างที่สองในหัวข้อนี้ตัวอย่าง

หมายเหตุ: Lenอาจไม่สามารถกำหนดจำนวนไบต์เก็บข้อมูลที่จำเป็นเมื่อใช้กับสตริงที่มีความยาวตัวแปรชนิดข้อมูลที่ผู้ใช้กำหนดเองที่เป็นจริง

ตัวอย่าง

หมายเหตุ: ตัวอย่างที่ติดตามสาธิตการใช้ฟังก์ชันนี้ใน Visual Basic for Applications (VBA) มอดูล สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการทำงานกับ VBA เลือกอ้างอิงสำหรับนักพัฒนา ในรายการดรอปดาวน์ถัดจากค้นหา และใส่เงื่อนไขอย่าง น้อยหนึ่งในกล่องค้นหา

ตัวอย่างแรกใช้ฟังก์ชัน Lenเพื่อส่งกลับจำนวนอักขระในสตริงที่หรือจำนวนของไบต์ที่จำเป็นเพื่อจัดเก็บตัวแปร ชนิด... สิ้นสุดชนิดบล็อกกำหนดCustomerRecordต้องนำหน้า ด้วยคำสำคัญที่เป็นส่วนตัวถ้ามีปรากฏอยู่ในคลาสมอดูลของ ในมอดูลมาตรฐานชนิดคำสั่งอาจเป็นสาธารณะ

Type CustomerRecord    ' Define user-defined type.
ID As Integer ' Place this definition in a
Name As String * 10 ' standard module.
Address As String * 30
End Type
Dim Customer As CustomerRecord ' Declare variables.
Dim MyInt As Integer, MyCur As Currency
Dim MyString, MyLen
MyString = "Hello World" ' Initialize variable.
MyLen = Len(MyInt) ' Returns 2.
MyLen = Len(Customer) ' Returns 42.
MyLen = Len(MyString) ' Returns 11.
MyLen = Len(MyCur) ' Returns 8.

ตัวอย่างที่สองใช้LenBและฟังก์ชันผู้ใช้กำหนดเอง (LenMbcs) เพื่อส่งกลับจำนวนอักขระแบบไบต์ในสตริงข้อ ANSI จะใช้แทนสตริงข้อความ

Function LenMbcs (ByVal str as String)
LenMbcs = LenB(StrConv(str, vbFromUnicode))
End Function
Dim MyString, MyLen
MyString = "ABc"
' Where "A" and "B" are DBCS and "c" is SBCS.
MyLen = Len(MyString)
' Returns 3 - 3 characters in the string.
MyLen = LenB(MyString)
' Returns 6 - 6 bytes used for Unicode.
MyLen = LenMbcs(MyString)
' Returns 5 - 5 bytes used for ANSI.

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×