ฟังก์ชัน LEFT

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

LEFT ส่งกลับอักขระตัวแรกหรือหลายอักขระแรกในสตริงข้อความ โดยยึดตามจำนวนอักขระที่คุณระบุ

ไวยากรณ์

LEFT(text,num_chars)

text     คือสตริงข้อความที่มีอักขระที่คุณต้องการแยก

num_chars     ระบุจำนวนอักขระที่คุณต้องการให้ LEFT แยกออกมา โดย num_chars ต้องมากกว่าหรือเท่ากับศูนย์ ถ้าค่า num_chars มากกว่าความยาวของข้อความ LEFT จะส่งกลับข้อความทั้งหมด ถ้าไม่มีการป้อนค่า num_chars จะถือว่ามีค่าเป็น 1

ตัวอย่าง

Col1

ฟอร์ม ลี่ยนสูตรที่ใส่

คำอธิบาย (ผลลัพธ์)

Sale Price

=LEFT([Col1],4)

อักขระสี่ตัวแรกในสตริง (Sale)

Sweden

=LEFT([Col1])

อักขระตัวแรกในสตริง (S)

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×