ฟังก์ชัน LBound

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

ส่งกลับ Long ที่ประกอบด้วยน้อยที่สุดที่พร้อมใช้งานตัวห้อยสำหรับมิติที่ระบุของแออาร์เรย์

ไวยากรณ์

LBound ( arrayname [ขนาด] )

ไวยากรณ์ของฟังก์ชันLBoundมีอาร์กิวเมนต์ต่อไปนี้:

อาร์กิวเมนต์

คำอธิบาย

arrayname

ต้องระบุ ชื่อของอาร์เรย์ตัวแปร ตามข้อตกลงการตั้งชื่อตัวแปรมาตรฐาน

ขนาด

เพิ่มเติม ตัวแปร (ความยาว) จำนวนเต็มที่ระบุขอบต่ำสุดของมิติที่จะส่งกลับ ใช้ 1 สำหรับมิติแรก 2 สำหรับวินาที และอื่น ๆ ถ้ามิติถูกเว้นไว้จะถือว่าเป็น 1


ข้อสังเกต

ฟังก์ชันLBoundจะใช้กับฟังก์ชันUBoundกำหนดขนาดของอาร์เรย์ ใช้ฟังก์ชันUBoundเพื่อค้นหาขีดจำกัดสูงสุดของมิติที่มีอาร์เรย์

LBoundส่งกลับค่าในตารางต่อไปนี้สำหรับอาร์เรย์ที่มีมิติต่อไปนี้:

Dim A(1 To 100, 0 To 3, -3 To 4)

คำชี้แจง

ค่าส่งกลับ

LBound(A, 1)

1

LBound(A, 2)

0

LBound(A, 3)

-3


ขอบต่ำสุดค่าเริ่มต้นสำหรับมิติใด ๆ เป็น 0 หรือ 1 โดยขึ้นอยู่กับการตั้งค่าของคำสั่งฐานตัวเลือก ฐานของอาร์เรย์ที่สร้างขึ้น โดยใช้ฟังก์ชันอาร์เรย์เป็นศูนย์ ได้รับผลกระทบจากตัวเลือกฐาน

ซึ่งมิติถูกตั้งค่าไว้โดยใช้ส่วนคำสั่งไปในคำสั่งDimส่วนตัวสาธารณะReDimหรือคงอาร์เรย์สามารถมีค่าใด ๆ ที่เป็นจำนวนเต็มเป็นขอบล่าง

ตัวอย่าง

หมายเหตุ: ตัวอย่างที่ติดตามสาธิตการใช้ฟังก์ชันนี้ใน Visual Basic for Applications (VBA) มอดูล สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการทำงานกับ VBA เลือกอ้างอิงสำหรับนักพัฒนา ในรายการดรอปดาวน์ถัดจากค้นหา และใส่เงื่อนไขอย่าง น้อยหนึ่งในกล่องค้นหา

ตัวอย่างนี้ใช้ฟังก์ชันLBoundเพื่อกำหนดน้อยที่สุดที่พร้อมใช้งานตัวห้อยสำหรับมิติที่ระบุของอาร์เรย์ ใช้คำสั่งพื้นฐานของตัวเลือกเพื่อแทนค่าตัวห้อยอาร์เรย์พื้นฐานเริ่มต้นของ 0

Dim Lower
' Declare array variables.
Dim MyArray(1 To 10, 5 To 15, 10 To 20)
Dim AnyArray(10)
Lower = Lbound(MyArray, 1) ' Returns 1.
Lower = Lbound(MyArray, 3) ' Returns 10.
Lower = Lbound(AnyArray)
' Returns 0 or 1, depending on setting of Option Base.

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×