ฟังก์ชัน Join

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

ส่งกลับสตริงที่ถูกสร้างขึ้นตามจำนวนมีอยู่ในแออาร์เรย์ substrings เข้าร่วม

ไวยากรณ์

เข้าร่วม ( sourcearray [ตัวคั่น] )

ไวยากรณ์ของฟังก์ชันเข้าร่วมมีอาร์กิวเมนต์ต่อไปนี้:

อาร์กิวเมนต์

คำอธิบาย

sourcearray

ต้องระบุ อาร์เรย์ที่ประกอบด้วย substrings เป็นสายมิติเดียว

ตัวคั่น

เพิ่มเติม สตริอักขระที่ใช้เพื่อแยก substrings ในสตริงที่ส่งกลับ ถ้าเว้นไว้ อักขระช่องว่าง ("") จะใช้ ถ้าตัวคั่นเป็นสตริงข้อความยาวเป็นศูนย์ (""), รายการทั้งหมดในรายการถูกเชื่อมโยงเข้ากับไม่มีตัวคั่น

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×