ฟังก์ชัน IsObject

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

ส่งกลับค่าบูลีซึ่งระบุว่า ตัวระบุ (Visual Basic) แทนมีวัตถุตัวแปร

ไวยากรณ์

IsObject (ลบรหัส)

จำเป็นต้องมีตัวระบุอาร์กิวเมนต์ เป็นชื่อตัวแปร

ข้อสังเกต

IsObjectมีประโยชน์ในการระบุว่า เป็นตัวแปรของVarTypevbObjectเท่านั้น นี้อาจเกิดขึ้น ถ้าตัวแปรอ้างอิงจริง (หรืออ้างอิงหนึ่งครั้ง) วัตถุ หรือ ถ้าประกอบด้วยสิ่งใดก

IsObjectส่งกลับค่าTrueถ้าตัวระบุเป็นตัวแปรประกาศกับวัตถุ ชนิดหรือชนิดใด ๆ ที่ถูกต้องคลาส หรือ ถ้าตัวระบุเป็นตัวแปรของVarTypevbObjectหรือวัตถุผู้ใช้กำหนดเอง มิฉะนั้น จะส่งกลับFalseIsObjectส่งกลับTrueแม้ว่าตัวแปรได้ถูกตั้งค่าให้ไม่มีสิ่งใด

ใช้พิมพ์ทับข้อผิดพลาดเพื่อให้แน่ใจว่า การอ้างอิงวัตถุไม่ถูกต้อง

ตัวอย่าง

หมายเหตุ: ตัวอย่างที่ติดตามสาธิตการใช้ฟังก์ชันนี้ใน Visual Basic for Applications (VBA) มอดูล สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการทำงานกับ VBA เลือกอ้างอิงสำหรับนักพัฒนา ในรายการดรอปดาวน์ถัดจากค้นหา และใส่เงื่อนไขอย่าง น้อยหนึ่งในกล่องค้นหา

ตัวอย่างนี้ใช้ฟังก์ชันIsObjectเพื่อกำหนดถ้ารหัสหมายถึงตัวแปรวัตถุ MyObjectและYourObjectเป็นตัวแปรวัตถุเป็นชนิดเดียวกัน พวกเขาจะใช้สำหรับภาพประกอบเท่าชื่อทั่วไป

' Declare variables.
Dim MyInt As Integer, YourObject, MyCheck
Dim MyObject As Object
Set YourObject = MyObject ' Assign an object reference.
MyCheck = IsObject(YourObject) ' Returns True.
MyCheck = IsObject(MyInt) ' Returns False.

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×