ฟังก์ชัน IsMissing

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

ส่งกลับค่าบูลีที่ระบุว่า การเลือกตัวแปรอาร์กิวเมนต์ ถูกส่งไปกระบวนงาน

ไวยากรณ์

IsMissing ( argname )

อาร์กิวเมนต์จำเป็นต้องมีargnameประกอบด้วยชื่อไม่จำเป็นตัวแปรอาร์กิวเมนต์กระบวนงาน

ข้อสังเกต

ใช้ฟังก์ชันIsMissingเพื่อตรวจสอบว่าหรือไม่ถ้าคุณไม่จำเป็นอาร์กิวเมนต์ตัวแปรได้รับสิทธิ์ในการเรียกใช้กระบวนงาน IsMissingส่งกลับค่าTrueถ้าค่าไม่มีการส่งผ่านสำหรับอาร์กิวเมนต์ที่ระบุ มิฉะนั้น จะส่งกลับFalse ถ้าIsMissingส่งกลับTrueสำหรับอาร์กิวเมนต์ ใช้อาร์กิวเมนต์ขาดหายไปในโค้ดอื่น ๆ อาจทำให้เกิดข้อผิดพลาดที่ผู้ใช้กำหนดเอง ถ้าIsMissingที่จะใช้ในอาร์กิวเมนต์ParamArrayได้เสมอส่งกลับFalse เมื่อต้องการตรวจหาความว่างParamArrayทดสอบเพื่อดูว่า ขอบสูงสุดของอาร์เรย์น้อยกว่าของขอบต่ำสุด

หมายเหตุ: IsMissingไม่ทำงานบนชนิดข้อมูลอย่างง่าย (เช่นจำนวนเต็มหรือคู่) เนื่องจาก ไม่เหมือนกับตัวแปรจะไม่มีการเตรียมใช้งานสำหรับบิตค่าสถานะ "" ขาดหายไป เนื่องจากนี้ ไวยากรณ์สำหรับอาร์กิวเมนต์ที่ไม่จำเป็นตัวพิมพ์ให้คุณสามารถระบุค่าเริ่มต้น ถ้าอาร์กิวเมนต์เมื่อเรียกกระบวนงาน แล้วอาร์กิวเมนต์จะมีนี้ค่าเริ่มต้น ตามตัวอย่างด้านล่าง:

หมายเหตุ: ตัวอย่างที่ติดตามสาธิตการใช้ฟังก์ชันนี้ใน Visual Basic for Applications (VBA) มอดูล สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการทำงานกับ VBA เลือกอ้างอิงสำหรับนักพัฒนา ในรายการดรอปดาวน์ถัดจากค้นหา และใส่เงื่อนไขอย่าง น้อยหนึ่งในกล่องค้นหา

Sub MySub(Optional MyVar As String = "specialvalue")
If MyVar = "specialvalue" Then
' MyVar was omitted.
Else
...
End Sub

ในหลายกรณี คุณสามารถข้ามการทดสอบIf MyVarโดยการทำให้เป็นค่าเริ่มต้นเท่ากับค่าคุณต้องMyVarเพื่อใส่ถ้าผู้ใช้ละเว้นได้จากการโทรฟังก์ชันทั้งหมด จะทำให้โค้ดของคุณกระชับ และมีประสิทธิภาพมากขึ้น

ตัวอย่าง

ตัวอย่างนี้ใช้ฟังก์ชันIsMissingเพื่อตรวจสอบถ้าอาร์กิวเมนต์ไม่จำเป็นถูกส่งไปกระบวนงานผู้ใช้กำหนดเอง โปรดสังเกตว่า อาร์กิวเมนต์ไม่จำเป็นสามารถขณะนี้มีค่าเริ่มต้นและชนิดอื่นที่ไม่ใช่ตัวแปร

Dim ReturnValue
' The following statements call the user-defined
' function procedure.
ReturnValue = ReturnTwice() ' Returns Null.
ReturnValue = ReturnTwice(2) ' Returns 4.
' Function procedure definition.
Function ReturnTwice(Optional A)
If IsMissing(A) Then
' If argument is missing, return a Null.
ReturnTwice = Null
Else
' If argument is present, return twice the value.
ReturnTwice = A * 2
End If
End Function

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×