ฟังก์ชัน IsError

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

ส่งกลับค่าบูลีที่ระบุว่า มีนิพจน์ > เป็นค่าความผิดพลาด

ไวยากรณ์

IsError (ลบนิพจน์)

จำเป็นต้องมีนิพจน์อาร์กิวเมนต์ สามารถนิพจน์ที่ถูกต้อง

ข้อสังเกต

ค่าความผิดพลาดจะถูกสร้างขึ้น โดยการแปลงจำนวนจริงโดยใช้ฟังก์ชันCVErrค่าความผิดพลาด ฟังก์ชันIsErrorถูกใช้เพื่อกำหนดถ้านิพจน์ตัวเลข การแสดงข้อผิดพลาด IsErrorส่งกลับค่าTrueถ้าอาร์กิวเมนต์นิพจน์บ่งชี้ข้อผิดพลาด มิฉะนั้น จะส่งกลับFalse

ตัวอย่าง

หมายเหตุ: ตัวอย่างที่ติดตามสาธิตการใช้ฟังก์ชันนี้ใน Visual Basic for Applications (VBA) มอดูล สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการทำงานกับ VBA เลือกอ้างอิงสำหรับนักพัฒนา ในรายการดรอปดาวน์ถัดจากค้นหา และใส่เงื่อนไขอย่าง น้อยหนึ่งในกล่องค้นหา

ตัวอย่างนี้ใช้ฟังก์ชันIsErrorเพื่อตรวจสอบว่า นิพจน์ตัวเลขเป็นค่าความผิดพลาด ใช้ฟังก์ชันCVErrจะส่งกลับค่าความผิดพลาดตัวแปรจากฟังก์ชันที่ผู้ใช้กำหนดเอง สมมติUserFunctionคือกระบวนงานฟังก์ชันที่ผู้ใช้กำหนดเองที่ส่งกลับค่าความผิดพลาด ตัวอย่างเช่น การส่งกลับค่าการกำหนดให้กับคำชี้แจงUserFunction = CVErr(32767), 32767 อยู่จำนวนผู้ใช้กำหนดเอง

Dim ReturnVal, MyCheck
ReturnVal = UserFunction()
MyCheck = IsError(ReturnVal) ' Returns True.

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×