ฟังก์ชัน IsEmpty

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

ส่งกลับค่าบูลีซึ่งระบุว่า มีการเริ่มต้นตัวแปร

ไวยากรณ์

IsEmpty (ลบนิพจน์)

จำเป็นต้องมีนิพจน์อาร์กิวเมนต์ เป็นตัวแปรที่ประกอบด้วยตัวเลขหรือนิพจน์สตริง อย่างไรก็ตาม เนื่องจากIsEmptyถูกใช้เพื่อดูว่ามีการเตรียมใช้งานตัวแปรอิสระ อาร์กิวเมนต์นิพจน์ได้บ่อยที่สุดชื่อตัวแปรเดียว

ข้อสังเกต

IsEmptyส่งกลับค่าTrueถ้าตัวแปรเตรียมใช้งาน หรือมีการตั้งค่าการว่าง มิฉะนั้น จะส่งกลับFalseFalseเสมอนั้นจะส่งกลับถ้านิพจน์ประกอบด้วยมากกว่าหนึ่งตัวแปร IsEmptyส่งกลับข้อมูลที่มีความหมายสำหรับตัวแปรเท่านั้น

ตัวอย่าง

หมายเหตุ: ตัวอย่างที่ติดตามสาธิตการใช้ฟังก์ชันนี้ใน Visual Basic for Applications (VBA) มอดูล สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการทำงานกับ VBA เลือกอ้างอิงสำหรับนักพัฒนา ในรายการดรอปดาวน์ถัดจากค้นหา และใส่เงื่อนไขอย่าง น้อยหนึ่งในกล่องค้นหา

ตัวอย่างนี้ใช้ฟังก์ชันIsEmptyเพื่อกำหนดว่า มีการเริ่มต้นตัวแปร

Dim MyVar, MyCheck
MyCheck = IsEmpty(MyVar) ' Returns True.
MyVar = Null ' Assign Null.
MyCheck = IsEmpty(MyVar) ' Returns False.
MyVar = Empty ' Assign Empty.
MyCheck = IsEmpty(MyVar) ' Returns True.

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×