ฟังก์ชัน Int, Fix

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

ส่งกลับส่วนจำนวนเต็มของจำนวน

ไวยากรณ์

ฟังก์ชัน Int ( number )

แก้ไข ( เลข )

จำเป็นต้องมีจำนวนอาร์กิวเมนต์ Double หรือใด ๆ ที่ถูกต้องนิพจน์ตัวเลข ได้ ถ้าประกอบด้วยตัวเลขค่า Null, Nullจะส่งกลับ

ข้อสังเกต

ทั้งIntและแก้ไขเอาเศษส่วนของตัวเลขและส่งกลับค่าจำนวนเต็มเป็นผลลัพธ์

ความแตกต่างระหว่างIntและแก้ไขคือ ว่า ถ้าnumberเป็นลบIntส่งกลับจำนวนเต็มลบตัวแรกค่าน้อยกว่า หรือเท่ากับจำนวนในขณะที่แก้ไขส่งกลับเป็นจำนวนเต็มลบแรกมากกว่า หรือเท่ากับตัวเลขเช่นIntแปลง-8.4-9 และแก้ไขแปลง-8.4 -8

แก้ไขปัญหา (number) จะเท่ากับ:

Sgn(number) * Int(Abs(number))

ตัวอย่าง

หมายเหตุ: ตัวอย่างที่ติดตามสาธิตการใช้ฟังก์ชันนี้ใน Visual Basic for Applications (VBA) มอดูล สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการทำงานกับ VBA เลือกอ้างอิงสำหรับนักพัฒนา ในรายการดรอปดาวน์ถัดจากค้นหา และใส่เงื่อนไขอย่าง น้อยหนึ่งในกล่องค้นหา

ตัวอย่างนี้อธิบายวิธีฟังก์ชันIntและแก้ไขส่งกลับส่วนจำนวนเต็มของตัวเลข ในกรณีของอาร์กิวเมนต์ number เป็นลบ ฟังก์ชันIntส่งกลับจำนวนเต็มลบตัวแรกค่าน้อยกว่า หรือเท่ากับจำนวน ฟังก์ชันแก้ไขส่งกลับเป็นจำนวนเต็มลบแรกมากกว่า หรือเท่ากับตัวเลข

Dim MyNumber
MyNumber = Int(99.8) ' Returns 99.
MyNumber = Fix(99.2) ' Returns 99.
MyNumber = Int(-99.8) ' Returns -100.
MyNumber = Fix(-99.8) ' Returns -99.
MyNumber = Int(-99.2) ' Returns -100.
MyNumber = Fix(-99.2) ' Returns -99.

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×