ฟังก์ชัน Input

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

หมายเหตุ: ฟังก์ชัน วิธี วัตถุ หรือคุณสมบัติตามที่อธิบายในหัวข้อนี้ถูกปิดใช้งานถ้าบริการ Microsoft Jet นิพจน์กำลังทำงานในโหมด sandbox ซึ่งทำให้การประเมินนิพจน์ที่อาจไม่ปลอดภัย สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโหมด sandbox ค้นหา "โหมด sandbox" ในวิธีใช้

ส่งกลับสตริงที่ประกอบด้วยอักขระจากไฟล์เปิดขึ้นในโหมดการป้อนข้อมูลหรือไบนารี

ไวยากรณ์

สำหรับการป้อนค่า ( number, [ #] filenumber)

ไวยากรณ์ของฟังก์ชันสำหรับการป้อนค่ามีอาร์กิวเมนต์ต่อไปนี้:

อาร์กิวเมนต์

คำอธิบาย

ตัวเลข

ต้องระบุ ใด ๆ ถูกต้องนิพจน์ตัวเลข แล้วระบุจำนวนอักขระที่จะส่งกลับ

filenumber

ต้องระบุ ใด ๆ ถูกต้องหมายเลขไฟล์


ข้อสังเกต

อ่าน ด้วยฟังก์ชันสำหรับการป้อนค่าคือมักจะเขียนข้อมูลไปยังไฟล์กับ#พิมพ์หรือวาง ใช้ฟังก์ชันนี้เฉพาะกับไฟล์ที่เปิดในโหมดการป้อนข้อมูลหรือไบนารี

ไม่เหมือนกับงบ#การป้อนข้อมูลสำหรับการป้อนค่าฟังก์ชันจะส่งกลับอักขระอ่าน รวมถึงเครื่องหมายจุลภาค อักขระ linefeeds เครื่องหมายอัญประกาศ และช่องว่างนำหน้าทั้งหมด

มีไฟล์ที่เปิดสำหรับการเข้าถึงไบนารีความพยายามในการอ่านเพื่อไปแต่ละไฟล์ใช้ฟังก์ชันสำหรับการป้อนค่าจนกระทั่งEOFส่งกลับTrueสร้างข้อผิดพลาด ใช้ฟังก์ชันLOFและตำแหน่งแทนEOFเมื่ออ่านไฟล์ไบนารีกับสำหรับการป้อนค่าหรือใช้ต้นเมื่อคุณใช้ฟังก์ชันEOF

หมายเหตุ: ใช้ฟังก์ชันInputBสำหรับข้อมูลไบต์ที่อยู่ภายในไฟล์ข้อความ ด้วยInputBเลขระบุจำนวนของไบต์ที่จะส่งกลับแทนจำนวนอักขระที่จะส่งกลับ

ตัวอย่าง

หมายเหตุ: ตัวอย่างที่ติดตามสาธิตการใช้ฟังก์ชันนี้ใน Visual Basic for Applications (VBA) มอดูล สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการทำงานกับ VBA เลือกอ้างอิงสำหรับนักพัฒนา ในรายการดรอปดาวน์ถัดจากค้นหา และใส่เงื่อนไขอย่าง น้อยหนึ่งในกล่องค้นหา

ตัวอย่างนี้ใช้ฟังก์ชันสำหรับการป้อนค่าเพื่ออ่านอักขระหนึ่งครั้งจากไฟล์ และพิมพ์ไปยังหน้าต่างImmediate ตัวอย่างนี้ถือว่าTESTFILEคือไฟล์ข้อความ โดยใช้เส้นบางตัวอย่างข้อมูล

Dim MyChar
Open "TESTFILE" For Input As #1 ' Open file.
Do While Not EOF(1) ' Loop until end of file.
MyChar = Input(1, #1) ' Get one character.
Debug.Print MyChar ' Print to the Immediate window.
Loop
Close #1 ' Close file.

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×