ฟังก์ชัน InStrRev

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

ส่งกลับค่าตำแหน่งของเหตุการณ์ของสตริงหนึ่งในอีก จากจุดสิ้นสุดของสตริงในฐานข้อมูลเดสก์ท็อป Access

ไวยากรณ์

InStrRev (stringcheck, stringmatch [, เริ่ม [, เปรียบเทียบ]])

ไวยากรณ์ของฟังก์ชันInStrRevมีอาร์กิวเมนต์ต่อไปนี้:

อาร์กิวเมนต์

คำอธิบาย

stringcheck

จำเป็นออก นิพจน์สตริงที่มีการค้นหา

stringmatch

จำเป็นออก นิพจน์การค้นหา

เริ่มต้น

เพิ่มเติม ถ้าไม่ระบุค่าตัวเลข ถ้าเว้นไว้, – 1 ไว้ ซึ่งหมายความ ว่า การค้นหาเริ่มต้นที่ตำแหน่งของอักขระตัวสุดท้าย ถ้าเริ่มต้นประกอบด้วยค่า Null เกิดข้อผิดพลาด

เปรียบเทียบ

เพิ่มเติม ค่าตัวเลขที่ระบุชนิดของการเปรียบเทียบการใช้เมื่อประเมิน substrings ถ้าเว้นไว้ มีดำเนินการเปรียบเทียบไบนารี ดูส่วนการตั้งค่าสำหรับค่า


การตั้งค่า

ตั้งค่าของอาร์กิวเมนต์ที่เปรียบเทียบเป็น:

ค่าคงที่

ค่า

คำอธิบาย

vbUseCompareOption

-1

ดำเนินการเปรียบเทียบโดยใช้การตั้งค่าของคำสั่งที่เปรียบเทียบตัวเลือก

vbBinaryCompare

0

ดำเนินการเปรียบเทียบไบนารี

vbTextCompare

1

ดำเนินการเปรียบเทียบเป็นข้อความ

vbDatabaseCompare

2

Microsoft Office Access 2007 เท่านั้น ดำเนินการเปรียบเทียบโดยยึดตามข้อมูลในฐานข้อมูลของคุณ


ส่งกลับค่า

ถ้า

ส่งกลับค่า InStrRev

stringcheckมีความยาวเป็นศูนย์

0

stringcheckเป็นNull

ค่า null

stringmatchมีความยาวเป็นศูนย์

เริ่มต้น

stringmatchเป็นNull

ค่า null

ไม่พบstringmatch

0

พบstringmatchstringcheckภายใน

ตำแหน่งที่ตรงกัน

เริ่มต้น > Len(stringmatch)

0


ข้อสังเกต

โปรดสังเกตว่า ไวยากรณ์สำหรับฟังก์ชันInStrRevไม่เหมือนกับไวยากรณ์สำหรับฟังก์ชันInStr

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×