ฟังก์ชัน IRR

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

ส่งกลับ Double ที่ระบุอัตราผลตอบแทนสำหรับชุดข้อมูลกระแสเงินสดเป็นงวด (การชำระเงินและการรับ)

ไวยากรณ์

IRR ( ค่า () [ค่า guess ] )

ไวยากรณ์ของฟังก์ชันIRRมีอาร์กิวเมนต์ต่อไปนี้:

อาร์กิวเมนต์

คำอธิบาย

ค่า ()

ต้องระบุ อาร์เรย์ของคู่ระบุค่ากระแสเงินสด อาร์เรย์ต้องประกอบด้วยค่าลบอย่างน้อยหนึ่ง (การชำระเงิน) และค่าบวกหนึ่ง (ใบตอบรับเมื่อ)

ค่า guess

เพิ่มเติม ระบุค่าที่คุณประเมินโทนสีจะถูกส่งกลับโดยIRR ถ้าเว้นไว้guessคือ 0.1 (10 เปอร์เซ็นต์)


ข้อสังเกต

อัตราผลตอบแทนภายในเป็นอัตราดอกเบี้ยที่ได้รับสำหรับการลงทุนที่ประกอบด้วยชุดของการชำระเงินและใบตอบรับที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาที่สม่ำเสมอ

ฟังก์ชันIRRใช้ลำดับของค่าในอาร์เรย์เพื่อแปลลำดับของการชำระเงินและใบตอบรับ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าต้องใส่การชำระเงินของคุณและใบตอบรับเมื่อค่าในลำดับที่ถูกต้อง กระแสเงินสดสำหรับแต่ละงวดไม่จำเป็นต้องได้รับการแก้ไข ซึ่งเป็นสำหรับเงินรายปี

มีคำนวณIRRด้วยซ้ำ เริ่มต้น ด้วยค่าของค่า guessฉันRRรอบผ่านการคำนวณจนกว่ามีข้อผิดพลาด#ภายใน 0.00001 เปอร์เซ็นต์ผลลัพธ์ ถ้าIRRไม่พบผลลัพธ์หลังจากพยายาม 20 นั้นล้มเหลว

ตัวอย่าง

หมายเหตุ: ตัวอย่างที่ติดตามสาธิตการใช้ฟังก์ชันนี้ใน Visual Basic for Applications (VBA) มอดูล สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการทำงานกับ VBA เลือกอ้างอิงสำหรับนักพัฒนา ในรายการดรอปดาวน์ถัดจากค้นหา และใส่เงื่อนไขอย่าง น้อยหนึ่งในกล่องค้นหา

ในตัวอย่างนี้ ฟังก์ชันIRRส่งกลับอัตราผลตอบแทนสำหรับชุดข้อมูลกระแสเงินสด 5 ที่มีอยู่ในอาร์เรย์Values()ภายใน องค์ประกอบอาร์เรย์แรกคือ กระแสเงินสดลบแสดงต้นทุนเริ่มต้นธุรกิจ กระแสเงินสด 4 เหลือแทนกระแสเงินสดที่เป็นบวกสำหรับปี 4 ตามมา Guessจะประเมินอัตราผลตอบแทน

Dim Guess, Fmt, RetRate, Msg
Static Values(5) As Double ' Set up array.
Guess = .1 ' Guess starts at 10 percent.
Fmt = "#0.00" ' Define percentage format.
Values(0) = -70000 ' Business start-up costs.
' Positive cash flows reflecting income for
' four successive years.
Values(1) = 22000 : Values(2) = 25000
Values(3) = 28000 : Values(4) = 31000
' Calculate internal rate.
RetRate = IRR(Values(), Guess) * 100
Msg = "The internal rate of return for these " & _
"five cash flows is "
Msg = Msg & Format(RetRate, Fmt) & " percent."
MsgBox Msg ' Display internal return rate.

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×