ฟังก์ชัน IMEStatus

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

ส่งกลับจำนวนเต็มที่ระบุโหมดตัวแก้ไขวิธีการป้อนข้อมูล (IME) ปัจจุบันของ Microsoft Windows พร้อมใช้งานในเวอร์ชันภาษาเอเชียตะวันออกเท่านั้น

ไวยากรณ์

IMEStatus

ส่งกลับค่า

ค่าส่งกลับสำหรับภาษาญี่ปุ่นตำแหน่งกระทำการ มีดังนี้:

ค่าคงที่

ค่า

คำอธิบาย

vbIMEModeNoControl

0

ไม่ต้องควบคุม IME (ค่าเริ่มต้น)

vbIMEModeOn

1

IME บน

vbIMEModeOff

2

IME ปิด

vbIMEModeDisable

3

ปิดใช้งาน IME

vbIMEModeHiragana

4

โหมดนะแบบเต็มความกว้าง

vbIMEModeKatakana

5

โหมดคะทะคะนะแบบเต็มความกว้าง

vbIMEModeKatakanaHalf

6

โหมดคะทะคะนะแบบครึ่งความกว้าง

vbIMEModeAlphaFull

7

โหมดพยัญชนะผสมตัวเลขเต็มความกว้าง

vbIMEModeAlpha

8

โหมดพยัญชนะผสมตัวเลขแบบครึ่งความกว้าง


ค่าส่งกลับสำหรับระบบภาษาเกาหลีมีดังนี้:

ค่าคงที่

ค่า

คำอธิบาย

vbIMEModeNoControl

0

ไม่ต้องควบคุม IME(default)

vbIMEModeAlphaFull

7

โหมดพยัญชนะผสมตัวเลขเต็มความกว้าง

vbIMEModeAlpha

8

โหมดพยัญชนะผสมตัวเลขแบบครึ่งความกว้าง

vbIMEModeHangulFull

9

โหมดฮันกุลฮันเต็มความกว้าง

vbIMEModeHangul

10

โหมดฮันกุลฮันครึ่งความกว้าง


ค่าส่งกลับสำหรับระบบภาษาจีนมีดังนี้:

ค่าคงที่

ค่า

คำอธิบาย

vbIMEModeNoControl

0

ไม่ต้องควบคุม IME (ค่าเริ่มต้น)

vbIMEModeOn

1

IME บน

vbIMEModeOff

2

IME ปิด


หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×