ฟังก์ชัน IFS

ฟังก์ชัน IFS จะตรวจสอบว่าข้อมูลนั้นๆ ตรงตามเงื่อนไขตั้งแต่หนึ่งข้อขึ้นไป และส่งกลับค่าที่สอดคล้องกับเงื่อนไขที่เป็นจริง (TRUE) ฟังก์ชัน IFS สามารถเปลี่ยนแปลงคำสั่ง IF ซ้อนหลายขั้นได้ และอ่านได้ง่ายเมื่อเงื่อนไขหลายข้อ

หมายเหตุ: ฟีเจอร์นี้จะพร้อมใช้งานถ้าคุณมี การสมัครใช้งาน Office 365 เท่านั้น ถ้าคุณเป็นผู้สมัครใช้งาน Office 365 ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณมี Office เวอร์ชันล่าสุด

ทดลองใช้ Office 365 หรือ Excel เวอร์ชันล่าสุด

ไวยากรณ์ที่ไม่ซับซ้อน

 • IFS([บางอย่างเป็น True1, Value if True1, [บางอย่างเป็น True2, Value if True2],…[บางอย่างเป็น True127, Value if True127])

หมายเหตุ: 

 • ฟังก์ชัน IFS อนุญาตให้คุณทดสอบเงื่อนไขต่างๆ ได้ถึง 127 รายการ

 • ตัวอย่างเช่น

 • ซึ่งกล่าวคือ IF(A1 เท่ากับ 1 ให้แสดง 1, IF A1 เท่ากับ 2 ให้แสดง 2 หรือถ้า A1 เท่ากับ 3 ให้แสดง 3)

 • ไม่แนะนำให้ใช้คำสั่ง IF หรือ IFS ที่มีเงื่อนไขหลายข้อ เนื่องจากต้องใส่เงื่อนไขดังกล่าวให้เรียงตามลำดับที่ถูกต้อง ซึ่งอาจจะยากมากต่อการสร้าง ทดสอบ และอัปเดต

 • =IFS(A1=1,1,A1=2,2,A1=3,3)

ไวยากรณ์

 • IFS(logical_test1, value_if_true1, [logical_test2, value_if_true2], [logical_test3, value_if_true3],…)

อาร์กิวเมนต์

คำอธิบาย

logical_test1 (จำเป็น)

เงื่อนไขที่ประเมินเป็นจริง (TRUE) หรือเท็จ (FALSE)

value_if_true1 (จำเป็น)

ผลลัพธ์จะถูกส่งกลับถ้า logical_test1 ประเมินเป็น TRUE ปล่อยว่างได้

logical_test2…logical_test127 (ใส่หรือไม่ใส่ก็ได้)

เงื่อนไขที่ประเมินเป็นจริง (TRUE) หรือเท็จ (FALSE)

value_if_true2…value_if_true127 (ใส่หรือไม่ใส่ก็ได้)

ส่งผลลัพธ์ถ้า logical_testN ประเมินเป็น TRUE แต่ละ value_if_trueN จะสอดคล้องกับเงื่อนไข logical_testN ปล่อยว่างได้

ตัวอย่าง 1

ตัวอย่างเกรดของฟังก์ชัน IFS สูตรในเซลล์ B2 คือ 	=IFS(A2>89,"A",A2>79,"B",A2>69,"C",A2>59,"D",TRUE,"F")

สูตรสำหรับเซลล์ A2:A6 คือ:

 •  =IFS(A2>89,"A",A2>79,"B",A2>69,"C",A2>59,"D",TRUE,"F")

ซึ่งกล่าวคือ IF(A2 มีค่ามากกว่า 89 ให้ส่งกลับ “A”, IF A2 มีค่ามากกว่า 79 ให้ส่งคืน "B" เป็นต้น และสำหรับค่าอื่นๆ ทั้งหมดที่น้อยกว่า 59 ให้ส่งกลับ "F")

ตัวอย่าง 2

ฟังก์ชัน IFS - ตัวอย่างวันประจำสัปดาห์ - สูตรในเซลล์ G2 คือ 	=IFS(F2=1,D2,F2=2,D3,F2=3,D4,F2=4,D5,F2=5,D6,F2=6,D7,F2=7,D8)

สูตรในเซลล์ G7 คือ:

 •  =IFS(F2=1,D2,F2=2,D3,F2=3,D4,F2=4,D5,F2=5,D6,F2=6,D7,F2=7,D8)

ซึ่งกล่าวคือ IF(ค่าในเซลล์ F2 เท่ากับ 1 ให้ส่งคืนค่าในเซลล์ D2, IF ค่าในเซลล์ F2 เท่ากับ 2 ให้ส่งคืนค่าในเซลล์ D3 เป็นต้น สุดท้ายสิ้นสุดด้วยค่าในเซลล์ D8 ถ้าไม่ตรงตามเงื่อนไขใดๆ)

ข้อสังเกต

 • เมื่อต้องการระบุค่าเริ่มต้นผลลัพธ์ ให้ใส่เงื่อนไขที่จะเป็นจริงเสมอสำหรับอาร์กิวเมนต์ logical_test ขั้นสุดท้าย เช่น TRUE หรือ 1=1 จะส่งกลับค่าที่สอดคล้องกันถ้าไม่มีเงื่อนไขอื่นที่ตรงกัน ในตัวอย่าง 1 แถว 6 และ 7 (ที่มีเกรด 58) จะแสดงให้เห็นดังนี้

 •  ถ้ามีการส่งอาร์กิวเมนต์ logical_test โดยไม่มี value_if_true ที่สอดคล้องกัน ฟังก์ชันนี้จะแสดงข้อความแสดงข้อผิดพลาด "คุณใส่อาร์กิวเมนต์น้อยเกินไปสำหรับฟังก์ชันนี้”

 •  ถ้าอาร์กิวเมนต์ logical_test และได้ค่าอื่นที่ไม่ใช่ TRUE หรือ FALSE ฟังก์ชันนี้จะส่งกลับข้อผิดพลาด #VALUE!

 •  ถ้าไม่พบเงื่อนไข TRUE ฟังก์ชันนี้จะส่งกลับข้อผิดพลาด #N/A

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมไหม

คุณสามารถสอบถามผู้เชี่ยวชาญใน Excel Tech Community ขอความช่วยเหลือใน Answers community หรือแนะนำฟีเจอร์ใหม่หรือการปรับปรุงบน Excel User Voiceได้เสมอ

ดูเพิ่มเติม

ฟังก์ชัน IF

ฟังก์ชัน IF ขั้นสูง - การทำงานกับสูตรที่ซ้อนกันและการหลีกเลี่ยงข้อผิดพลาด

วิดีโอการฝึกอบรม: ฟังก์ชัน IF ขั้นสูง

ฟังก์ชัน COUNTIF จะนับค่าโดยยึดตามเกณฑ์เพียงเกณฑ์เดียว

ฟังก์ชัน COUNTIFS จะนับค่าโดยยึดตามเกณฑ์หลายเกณฑ์

ฟังก์ชัน SUMIF จะรวมค่าตามเกณฑ์เพียงเกณฑ์เดียว

ฟังก์ชัน SUMIFS จะรวมค่าต่างๆ ตามเกณฑ์หลายๆ เกณฑ์

ฟังก์ชัน AND

ฟังก์ชัน OR

ฟังก์ชัน VLOOKUP

ภาพรวมของสูตรใน Excel

วิธีการหลีกเลี่ยงสูตรที่ใช้งานไม่ได้

ใช้การตรวจสอบข้อผิดพลาดเพื่อตรวจหาข้อผิดพลาดในสูตร

ฟังก์ชันทางตรรกะ

ฟังก์ชัน Excel (ตามลำดับตัวอักษร)

ฟังก์ชัน Excel (ตามประเภท)

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×