สูตรและฟังก์ชัน

ฟังก์ชัน IF

ฟังก์ชัน IF

ฟังก์ชัน IF เป็นหนึ่งในฟังก์ชันยอดนิยมใน Excel ที่ช่วยให้คุณเปรียบเทียบตรรกะระหว่างค่ากับสิ่งที่คุณคาดหวัง ในรูปแบบที่ง่ายที่สุด ฟังก์ชัน IF ระบุว่า:

 • IF(บางอย่างเป็นจริง ให้ทำอย่างหนึ่ง มิเช่นนั้นให้ทำอีกอย่างหนึ่ง)

ดังนั้นข้อความ IF สามารถให้ผลลัพธ์ได้ 2 แบบ ผลลัพธ์แรกคือ ถ้าการเปรียบเทียบของคุณเป็นจริง ผลลัพธ์ที่สองจะเป็นเท็จ

ถ้าคุณต้องการข้ามเพื่อทำงานด้วยคำสั่ง IF หลายคำสั่ง ให้ดู: ฟังก์ชัน IF ขั้นสูง - ทำงานด้วยสูตรที่ซ้อนกันและหลีกเลี่ยงข้อผิดพลาด

ใช้ฟังก์ชัน IF ซึ่งเป็นหนึ่งใน ฟังก์ชันทางตรรกะ เพื่อส่งกลับหนึ่งค่าถ้าเงื่อนไขเป็น จริง และอีกค่าหนึ่งถ้าเงื่อนไขเป็น เท็จ

ไวยากรณ์

IF(logical_test, value_if_true, [value_if_false])

ตัวอย่างเช่น

 • =IF(A2>B2,"เกินงบ","ตกลง")

 • =IF(A2=B2,B4-A4,"")

ชื่ออาร์กิวเมนต์

คำอธิบาย

logical_test    (จำเป็น)

เงื่อนไขที่คุณต้องการทดสอบ

value_if_true    (จำเป็น)

ค่าที่คุณต้องการให้ส่งกลับถ้าผลลัพธ์ของ logical_test เป็น TRUE

value_if_false    (มีหรือไม่ก็ได้)

ค่าที่คุณต้องการให้ส่งกลับถ้าผลลัพธ์ของ logical_test เป็น FALSE

ตัวอย่าง IF อย่างง่าย

เซลล์ D2 มีสูตร =IF(C2="Yes",1,2)
 • =IF(C2=”Yes”,1,2)

ในตัวอย่างข้างต้น เซลล์ D2 ระบุว่า: IF(C2 = Yes ให้แสดง 1 มิเช่นนั้นให้แสดง 2)

เซลล์ D2 มีสูตร =IF(C2=1,"YES","NO")
 • =IF(C2=1,”Yes”,”No”)

ในตัวอย่างนี้ สูตรในเซลล์ D2 ระบุว่า: IF(C2 = 1 ให้แสดง Yes มิเช่นนั้นให้แสดง No)

คุณจะเห็นว่าสามารถใช้ฟังก์ชัน IF ประเมินทั้งข้อความและค่าได้ และสามารถใช้เพื่อประเมินข้อผิดพลาดได้อีกด้วย นอกจากคุณจะสามารถตรวจสอบได้ว่าสิ่งหนึ่งเท่ากับอีกสิ่งหนึ่งหรือไม่ แล้วแสดงผลลัพธ์เดียว คุณยังสามารถใช้ตัวดำเนินการคณิตศาสตร์ และคำนวณเพิ่มเติมตามเกณฑ์ของคุณ คุณยังสามารถซ้อนฟังก์ชัน IF เข้าด้วยกันเพื่อทำการเปรียบเทียบหลายชั้น

หมายเหตุ: ถ้าคุณกำลังจะใช้ข้อความในสูตร คุณต้องใส่เครื่องหมายอัญประกาศกำกับข้อความ (เช่น “ข้อความ”) ยกเว้นเพียงกรณีเดียวคือการใช้ TRUE หรือ FALSE ซึ่ง Excel จะเข้าใจได้โดยอัตโนมัติ

วิธีการเริ่มต้นใช้งาน

วิธีที่ดีที่สุดในการเริ่มเขียนคำสั่ง IF คือการคิดเกี่ยวกับสิ่งที่คุณพยายามทำให้สำเร็จ คุณกำลังพยายามเปรียบเทียบอะไร หลายครั้งที่การเขียนคำสั่ง IF นั้นง่ายเหมือนสร้างตรรกะในหัว: “จะเกิดอะไรขึ้นถ้าเงื่อนไขนี้เป็นจริงแล้วกับจะเกิดอะไรขึ้นถ้าไม่เป็นจริง” คุณต้องตรวจสอบให้มั่นใจว่าขั้นตอนต่างๆ ที่คุณทำตามลำดับของตรรกะ มิฉะนั้นสูตรที่ได้จะไม่ทำงานตามที่ต้องการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อคุณสร้างคำสั่ง IF ที่ซับซ้อน (ซ้อนกัน)

ตัวอย่าง IF เพิ่มเติม

สูตรในเซลล์ D2 คือ =IF(C2>B2,”เกินงบ”,”อยู่ในงบ”)
 • =IF(C2>B2,”เกินงบ”,”อยู่ในงบ”)

ในตัวอย่างด้านบน ฟังก์ชัน IF ใน D2 ระบุว่า IF(C2 มากกว่า B2 ให้แสดง “เกินงบ” มิเช่นนั้นให้แสดง “อยู่ในงบ”)

เซลล์ D2 มีสูตร E2 คือ =IF(C2>B2,C2-B2,"")
 • =IF(C2>B2,C2-B2,0)

ในภาพประกอบด้านบน แทนที่จะส่งกลับผลลัพธ์ข้อความ เราจะส่งกลับการคำนวณทางคณิตศาสตร์ ดังนั้นสูตรใน E2 ระบุว่า IF(ค่าจริงมากกว่าที่ตั้งงบไว้ ให้ลบค่าที่ตั้งงบไว้จากค่าจริง มิเช่นนั้นไม่ต้องแสดงอะไรเลย)

สูตรในเซลล์ F7 คือ IF(E7=”Yes”,F5*0.0825,0)
 • =IF(E7=”Yes”,F5*0.0825,0)

ในตัวอย่างนี้ สูตรใน F7 ระบุว่า IF(E7 = “Yes” ให้คำนวณจำนวนรวมใน F5 * 8.25% มิเช่นนั้นจะไม่มีภาษีขายคงค้าง จึงแสดงเป็น 0)

หลักปฏิบัติที่ดีที่สุด - ค่าคงที่

ในตัวอย่างสุดท้าย คุณเห็นทั้ง “Yes” และอัตราภาษีขาย (0.0825) ที่ใส่โดยตรงในสูตร โดยทั่วไปการใส่ค่าคงที่ (ค่าที่อาจต้องเปลี่ยนแปลงเป็นครั้งคราว) โดยตรงในสูตรไม่ใช่หลักปฏิบัติที่ดี เพราะค้นหาและเปลี่ยนแปลงได้ยากในอนาคต ขอแนะนำให้ใส่ค่าคงที่ในเซลล์ของตนเองที่สามารถมองเห็น ค้นหา และเปลี่ยนแปลงได้ง่าย ในกรณีนี้ คุณสามารถทำได้เพราะมีฟังก์ชัน IF เพียงหนึ่งรายการเท่านั้น และอัตราภาษีขายก็แทบจะไม่เปลี่ยนแปลง แต่แม้ว่าจะเปลี่ยนแปลง ก็สามารถเปลี่ยนแปลงในสูตรได้ง่าย

ตัวดำเนินการการคำนวณ

ถ้าคุณต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวดำเนินการการคำนวณอื่นๆ คุณสามารถใช้ภายในสูตรได้ (< น้อยกว่า > มากกว่า = เท่ากับ <> ไม่เท่ากับ อื่นๆ) ดูบทความนี้ ตัวดำเนินการการคำนวณและลำดับความสำคัญ

การใช้ IF เพื่อตรวจสอบว่าเซลล์ว่างหรือไม่

ในบางครั้งคุณจำเป็นต้องตรวจสอบว่าเซลล์ว่างหรือไม่ เพราะโดยทั่วไปแล้วคุณอาจไม่ต้องใช้สูตรเพื่อแสดงผลลัพธ์ถ้าไม่มีการป้อนข้อมูล

สูตรในเซลล์ E2 คือ =IF(D2=1,"Yes",IF(D2=2,"No","Maybe"))

ในกรณีนี้ เรากำลังใช้ฟังก์ชัน IF ที่มี ISBLANK

 • =IF(ISBLANK(D2),"Blank","Not Blank")

ซึ่งระบุว่า IF(D2 คือว่าง ให้แสดง "Blank" มิเช่นนั้นให้แสดง "Not Blank") คุณยังสามารถใช้สูตรของคุณเองได้ง่ายสำหรับเงื่อนไข "Not Blank" ในตัวอย่างถัดไปเราจะใช้ "" แทน ISBLANK ความหมายแท้จริงของ "" คือ "ไม่มี"

ตรวจสอบว่าเซลล์ว่างหรือไม่ - สูตรในเซลล์ E2 คือ =IF(ISBLANK(D2),"Blank","Not Blank")
 • =IF(D3="","Blank","Not Blank")

สูตรนี้ระบุว่า IF(D3 คือไม่มี ให้แสดง "Blank" มิเช่นนั้นให้แสดง "Not Blank") ต่อนี้คือตัวอย่างของวิธีการใช้ "" ที่พบบ่อยมากเพื่อไม่ให้มีการคำนวณตามสูตรถ้าเซลล์ที่อ้างถึงว่าง:

 • =IF(D3="","",YourFormula())

  IF(D3 คือไม่มี ให้แสดงค่าว่างเปล่า มิเช่นนั้นให้คำนวณตามสูตร)

ตัวอย่าง IF ที่ซ้อนกัน

เมื่อฟังก์ชัน IF มีผลลัพธ์เพียง 2 แบบเท่านั้น (จริงหรือเท็จ) ฟังก์ขัน IF ที่ซ้อนกันสามารถมีได้ตั้งแต่ 3 ถึง 64 ผลลัพธ์

การใช้ "" เพื่อตรวจสอบเซลล์ว่าง - สูตรในเซลล์ E3 คือ = IF (D3="","Blank","Not Blank")
 • =IF(D2=1,”YES”,IF(D2=2,”No”,”Maybe”))

ในภาพประกอบด้านบน สูตรใน E2 ระบุว่า: IF(D2 เท่ากับ 1 ให้แสดง “Yes” มิเช่นนั้น IF(D2 เท่ากับ 2 ให้แสดง “No” มิเช่นนั้นให้แสดง “Maybe”)) โปรดทราบว่ามีวงเล็บปิดสองอันที่ส่วนท้ายของสูตร ซึ่งจำเป็นต้องทำฟังก์ชัน IF ทั้งสองฟังก์ชันให้สมบูรณ์ และถ้าคุณพยายามใส่สูตรโดยไม่ใส่วงเล็บ Excel จะพยายามแก้ไขสูตรให้คุณ

คำที่ควรระวัง

แม้ว่า Excel จะเปิดโอกาสให้คุณซ้อนฟังก์ชัน IF ที่แตกต่างกันได้ถึง 64 ชั้น แต่เราไม่แนะนำให้ทำ เพราะอะไร

 • คำสั่ง IF ต้องใช้ความคิดที่รอบคอบเป็นอย่างมากเพื่อสร้างฟังก์ชันเหล่านั้นให้ถูกต้อง และตรวจสอบให้แน่ใจว่าตรรกะเหล่านั้นสามารถคำนวณตามเงื่อนไขแต่ละข้อได้ถูกต้องทุกข้อไปจนถึงข้อสุดท้าย ถ้าคุณไม่ซ้อนคำสั่ง IF ผลลัพธ์ที่ได้จะมีความแม่นยำ 100% และสูตรอาจส่งตามที่คาดหวัง 75% แต่ส่งผลลัพธ์ที่ไม่ต้องการ 25% แต่ผู้ใช้บางรายอยู่ในกลุ่ม 25% นี้

 • คำสั่ง IF หลายรายการอาจทำให้การคำนวณเป็นเรื่องยากอย่างคาดไม่ถึง โดยเฉพาะเมื่อคุณย้อนกลับมาดูในภายหลังและพยายามทำความเข้าใจสิ่งที่คุณ หรืออาจเป็นคนอื่นพยายามทำ

 • คำสั่ง IF หลายคำสั่งต้องการวงเล็บเปิดและปิด () หลายอัน ซึ่งอาจยากในการจัดการ โดยขึ้นอยู่กับความซับซ้อนของสูตรของคุณ

ปัญหาทั่วไป

ปัญหา

สิ่งที่ผิดพลาด

0 (ศูนย์) ในเซลล์

ไม่มีอาร์กิวเมนต์สำหรับอาร์กิวเมนต์ value_if_true หรือ value_if_False เมื่อต้องการดูค่าที่ถูกต้องที่ถูกส่งกลับ ให้เพิ่มข้อความอาร์กิวเมนต์ไปยังสองอาร์กิวเมนต์ หรือเพิ่ม TRUE หรือ FALSE ไปยังอาร์กิวเมนต์

#NAME? ในเซลล์

โดยปกติแล้วจะหมายความว่าสะกดสูตรผิด

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมไหม

คุณสามารถสอบถามผู้เชี่ยวชาญใน Excel Tech Community ขอความช่วยเหลือใน Answers community หรือแนะนำฟีเจอร์ใหม่หรือการปรับปรุงบน Excel User Voiceได้เสมอ

ดูเพิ่มเติม

วิดีโอ: ฟังก์ชัน IF ขั้นสูง

ฟังก์ชัน IFS (Office 365, Excel 2016 และเวอร์ชันที่ใหม่กว่า)

ฟังก์ชัน IF ขั้นสูง - ทำงานด้วยสูตรที่ซ้อนกันและหลีกเลี่ยงข้อผิดพลาด

วิดีโอการฝึกอบรม: ฟังก์ชัน IF ขั้นสูง

ฟังก์ชัน COUNTIF จะนับค่าตามเกณฑ์เดียว

ฟังก์ชัน COUNTIF จะนับค่าตามเกณฑ์หลายเกณฑ์

ฟังก์ชัน SUMIF จะรวมค่าตามเกณฑ์เดียว

ฟังก์ชัน SUMIF จะรวมค่าตามเกณฑ์หลายเกณฑ์

ฟังก์ชัน AND

ฟังก์ชัน OR

ฟังก์ชัน VLOOKUP

ภาพรวมของสูตรใน Excel

วิธีการหลีกเลี่ยงสูตรที่ใช้งานไม่ได้

ใช้การตรวจสอบข้อผิดพลาดเพื่อตรวจหาข้อผิดพลาดในสูตร

ฟังก์ชันทางตรรกะ

ฟังก์ชันของ Excel (เรียงลำดับตามตัวอักษร)

ฟังก์ชัน Excel (ตามประเภท)

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×