ฟังก์ชัน HYPERLINK

บทความนี้จะอธิบายเกี่ยวกับไวยากรณ์ของสูตรและการใช้ฟังก์ชัน HYPERLINK ใน Microsoft Excel

คำอธิบาย

สร้างทางลัดหรือการข้ามที่เปิดเอกสารที่เก็บบนเซิร์ฟเวอร์เครือข่าย อินทราเน็ต หรืออินเทอร์เน็ต เมื่อคุณคลิกเซลล์ที่มีฟังก์ชัน HYPERLINK แล้ว Microsoft Excel จะเปิดไฟล์ที่เก็บอยู่ที่ link_location

ไวยากรณ์

HYPERLINK(link_location,friendly_name)

ไวยากรณ์ของฟังก์ชัน HYPERLINK มีอาร์กิวเมนต์ดังนี้

  • Link_location    (ต้องระบุ) ส้นทางและชื่อไฟล์ที่ชี้ไปยังเอกสารที่จะถูกเปิด Link_location สามารถเป็นตำแหน่งในเอกสาร เช่น เซลล์หรือช่วงที่มีชื่อเฉพาะเจาะจงในเวิร์กชีตหรือเวิร์กบุ๊ก Excel หรือเป็นบุ๊กมาร์กในเอกสาร Microsoft Word เส้นทางอาจจะไปยังไฟล์ที่เก็บอยู่ในฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ หรือเส้นทางอาจเป็นเส้นทาง Universal Naming Convention (UNC) บนเซิร์ฟเวอร์ (ใน Excel) หรือเป็นเส้นทาง Uniform Resource Locator (URL) บนอินเทอร์เน็ตหรืออินทราเน็ต

    หมายเหตุ   Excel Online HYPERLINK จะสามารถใช้ได้กับที่อยู่เว็บ (URL) เท่านั้น link _ location อาจเป็นสตริงข้อความซึ่งอยู่ภายในเครื่องหมายอัญประกาศหรือเป็นการอ้างอิงไปยังเซลล์ที่มีลิงก์เป็นสตริงข้อความ

    ถ้าการข้ามที่ระบุไว้ใน link _ location ไม่มีอยู่หรือไม่สามารถนำทางได้ จะปรากฏข้อผิดพลาดขึ้นเมื่อคุณคลิกที่เซลล์

  • friendly_name    (ระบุหรือไม่ก็ได้) ข้อความการข้ามหรือค่าตัวเลขที่แสดงในเซลล์ friendly_name จะแสดงเป็นสีน้ำเงินพร้อมกับขีดเส้นใต้ไว้ ถ้า friendly _ name ถูกละไว้ เซลล์จะแสดง link _ location เป็นข้อความการข้าม

    friendly _ name อาจเป็นค่าสตริงข้อความ ชื่อ หรือเซลล์ที่มีค่าหรือข้อความการข้าม

    ถ้า friendly _ name ส่งกลับค่าความผิดพลาด (ตัวอย่างเช่น # VALUE!) เซลล์จะแสดงข้อผิดพลาดแทนข้อความการข้าม

ข้อสังเกต

ในแอปพลิเคชัน Excel บนเดสก์ท็อป เมื่อต้องการเลือกเซลล์ที่มีไฮเปอร์ลิงก์โดยไม่ต้องไปยังปลายทางของไฮเปอร์ลิงก์นั้น ให้คลิกเซลล์นั้น และกดปุ่มเมาส์ค้างไว้รอจนกว่าตัวชี้เปลี่ยนเป็นรูปกากบาท เคอร์เซอร์แสดงการเลือกของ Excel แล้วจึงปล่อยปุ่มเมาส์ ใน Excel Online ให้เลือกเซลล์โดยการคลิกเมื่อตัวชี้เป็นลูกศร และไปยังปลายทางไฮเปอร์ลิงก์โดยการคลิกเมื่อตัวชี้กลายเป็นรูปมือ

ตัวอย่าง

คัดลอกข้อมูลตัวอย่างในตารางต่อไปนี้ และวางในเซลล์ A1 ของเวิร์กชีต Excel ใหม่ เพื่อให้สูตรแสดงผลลัพธ์ ให้เลือกสูตร กด F2 แล้วกด Enter ถ้าต้องการ คุณสามารถปรับความกว้างของคอลัมน์เพื่อดูข้อมูลทั้งหมด

ตัวอย่าง

ผลลัพธ์

=HYPERLINK("http://example.microsoft.com/report/budget report.xlsx", "คลิกเพื่อดูรายงาน")

เปิดเวิร์กบุ๊กที่บันทึกไว้ที่ http://example.microsoft.com/report เซลล์จะแสดง "คลิกเพื่อดูรายงาน" เป็นข้อความการข้าม

=HYPERLINK("[http://example.microsoft.com/report/budget report.xlsx]Annual!F10", D1)

สร้างไฮเปอร์ลิงก์ไปยังเซลล์ F10 บนเวิร์กชีต Annual ในเวิร์กบุ๊กที่บันทึกไว้ที่ http://example.microsoft.com/report เซลล์บนเวิร์กชีตที่มีไฮเปอร์ลิงก์จะแสดงเนื้อหาของเซลล์ D1 เป็นข้อความการข้าม

=HYPERLINK("[http://example.microsoft.com/report/budget report.xlsx]'First Quarter'!DeptTotal", "คลิกเพื่อดูผลรวมของแผนกในไตรมาสแรก")

สร้างไฮเปอร์ลิงก์ให้กับช่วงที่ชื่อ DeptTotal บนเวิร์กชีต ไตรมาสแรก ในเวิร์กบุ๊กที่บันทึกไว้ที่ http://example.microsoft.com/report เซลล์บนเวิร์กชีตที่มีไฮเปอร์ลิงก์จะแสดงข้อความ "คลิกเพื่อดูผลรวมของแผนกในไตรมาสแรก" เป็นข้อความการข้าม

=HYPERLINK("[http://example.microsoft.com/Annual Report.docx]QrtlyProfits", "รายงานผลกำไรรายไตรมาส")

เมื่อต้องการสร้างไฮเปอร์ลิงก์ไปยังตำแหน่งที่ระบุในไฟล์ Word คุณจะใช้บุ๊กมาร์กเพื่อกำหนดตำแหน่งในไฟล์ที่คุณต้องการข้ามไปถึง ตัวอย่างนี้จะสร้างไฮเปอร์ลิงก์ไปยังบุ๊กมาร์กชื่อ QrtlyProfits ในไฟล์ Annual Report.doc ซึ่งบันทึกไว้ที่ http://example.microsoft.com

=HYPERLINK("\\FINANCE\Statements\1stqtr.xlsx", D5)

แสดงเนื้อหาของเซลล์ D5 เป็นข้อความการข้ามในเซลล์และเปิดเวิร์กบุ๊กที่บันทึกไว้บนเซิร์ฟเวอร์ FINANCE ใน Statements ที่แชร์กัน โดยตัวอย่างนี้จะใช้เส้นทาง UNC

=HYPERLINK("D:\FINANCE\1stqtr.xlsx", H10)

เปิดเวิร์กบุ๊ก 1stqtr.xlsx ที่เก็บอยู่ในไดเรกทอรี Finance บนไดรฟ์ D และแสดงค่าตัวเลขที่เก็บอยู่ในเซลล์ H10

=HYPERLINK("[C:\My Documents\Mybook.xlsx]Totals")

สร้างไฮเปอร์ลิงก์ไปยังพื้นที่ Totals ในเวิร์กบุ๊กอื่น (เวิร์กบุ๊กภายนอก) ชื่อ Mybook.xlsx

=HYPERLINK("[Budget.xlsx]E56", E56)

เมื่อต้องการข้ามไปยังแผ่นงานอื่นในเวิร์กบุ๊กเดียวกัน ให้ใส่ชื่อของแผ่นงานตามด้วยเครื่องหมายอัศเจรีย์ (!) ในลิงก์ ในตัวอย่างก่อนหน้านี้ ถ้าต้องการลิงก์ไปยังเซลล์ E56 บนแผ่นงานที่ชื่อ September ให้ใส่ September! รวมไป ในลิงก์ด้วย

=HYPERLINK($Z$1)

เมื่อต้องการอัปเดตสูตรทั้งหมดในเวิร์กชีตหนึ่งๆ ที่ใช้ฟังก์ชัน HYPERLINK และอาร์กิวเมนต์เดียวกันอย่างรวดเร็ว คุณสามารถวางเป้าหมายการลิงก์ไว้ในเซลล์อีกเซลล์หนึ่งในเวิร์กชีตเดียวกันหรืออีกเวิร์กชีตหนึ่งก็ได้ จากนั้นให้ใช้การอ้างอิงแบบสัมบูรณ์ไปยังเซลล์นั้นให้เป็น link_location ในสูตรไฮเปอร์ลิงก์ การเปลี่ยนแปลงที่คุณทำกับเป้าหมายการลิงก์จะมีผลในสูตรไฮเปอร์ลิงก์ในทันที

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×