ฟังก์ชัน GetSetting

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

หมายเหตุ: ฟังก์ชัน วิธี วัตถุ หรือคุณสมบัติตามที่อธิบายในหัวข้อนี้ถูกปิดใช้งานถ้าบริการ Microsoft Jet นิพจน์กำลังทำงานในโหมด sandbox ซึ่งทำให้การประเมินนิพจน์ที่อาจไม่ปลอดภัย สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโหมด sandbox ค้นหา "โหมด sandbox" ในวิธีใช้

ส่งกลับค่าการตั้งค่าคีย์จากรายการของโปรแกรมประยุกต์ ในรีจิสทรีของ Windows หรือ (Macintosh) ข้อมูลในแอปพลิเคชันของแฟ้มเตรียมใช้งาน

ไวยากรณ์

GetSetting ( ชเดี่ยว ส่วน คีย์ [เริ่มต้น] )

ไวยากรณ์ของฟังก์ชันgGetSettinมีอาร์กิวเมนต์ต่อไปนี้:

อาร์กิวเมนต์

คำอธิบาย

ชเดี่ยว

ต้องระบุ นิพจน์สตริง ที่ประกอบด้วยชื่อของแอปพลิเคชันหรือโครงการที่มีการตั้งค่าคีย์ถูกร้องขอ บน Macintosh นี่คือชื่อของไฟล์เตรียมใช้งานในโฟลเดอร์ในโฟลเดอร์ระบบกำหนดลักษณะ

ส่วน

ต้องระบุ สตรินิพจน์ที่ประกอบด้วยชื่อของส่วนที่พบการตั้งค่าคีย์

คีย์

ต้องระบุ สตรินิพจน์ที่ประกอบด้วยชื่อของการตั้งค่าคีย์เพื่อส่งกลับ

เริ่มต้น

เพิ่มเติม นิพจน์ที่ประกอบด้วยค่าที่จะส่งกลับถ้า ไม่มีค่าที่ถูกตั้งค่าในการตั้งค่าคีย์ ถ้าเว้นไว้defมต้นจะถือว่าเป็นสตริงข้อความยาวเป็นศูนย์ ("")


ข้อสังเกต

ถ้ารายการที่มีชื่อในอาร์กิวเมนต์GetSettingใด ๆ อยู่GetSettingส่งกลับค่าของค่าเริ่มต้น

ตัวอย่าง

หมายเหตุ: ตัวอย่างที่ติดตามสาธิตการใช้ฟังก์ชันนี้ใน Visual Basic for Applications (VBA) มอดูล สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการทำงานกับ VBA เลือกอ้างอิงสำหรับนักพัฒนา ในรายการดรอปดาวน์ถัดจากค้นหา และใส่เงื่อนไขอย่าง น้อยหนึ่งในกล่องค้นหา

ตัวอย่างนี้ใช้คำสั่งSaveSettingครั้งแรก เพื่อทำให้รายการใน Windows รีจิสทรี (หรือไฟล์.ini แพลตฟอร์ม Windows 16 บิต) สำหรับแอปพลิเคชันที่ระบุเป็นชเดี่ยวและใช้ฟังก์ชันGetSettingเพื่อแสดงอย่างใดอย่างหนึ่งของการตั้งค่าแล้ว เนื่องจากมีระบุค่าเริ่มต้นอาร์กิวเมนต์ คือรับประกันค่าบางอย่างจะส่งกลับ โปรดสังเกตว่า ไม่สามารถเรียกใช้ชื่อของส่วนด้วยGetSetting สุดท้าย คำสั่งDeleteSettingเอาออกทั้งหมดแอปพลิเคชันของรายการ

' Variant to hold 2-dimensional array returned 
' by GetSetting.
Dim MySettings As Variant
' Place some settings in the registry.
SaveSetting "MyApp","Startup", "Top", 75
SaveSetting "MyApp","Startup", "Left", 50
Debug.Print GetSetting(appname := "MyApp", _
section := "Startup", _
key := "Left", default := "25")
DeleteSetting "MyApp", "Startup"

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×