ฟังก์ชัน GetAttr

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

หมายเหตุ: ฟังก์ชัน วิธี วัตถุ หรือคุณสมบัติตามที่อธิบายในหัวข้อนี้ถูกปิดใช้งานถ้าบริการ Microsoft Jet นิพจน์กำลังทำงานในโหมด sandbox ซึ่งทำให้การประเมินนิพจน์ที่อาจไม่ปลอดภัย สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโหมด sandbox ค้นหา "โหมด sandbox" ในวิธีใช้

ส่งกลับจำนวนเต็มที่แสดงถึงแอตทริบิวต์ของไฟล์ ไดเรกทอรี หรือโฟลเดอร์

ไวยากรณ์

GetAttr (ลบชื่อเส้นทาง)

จำเป็นต้องมีชื่อเส้นทางอาร์กิวเมนต์ คือนิพจน์สตริง ที่ระบุชื่อไฟล์ ชื่อเส้นทางอาจรวมไดเรกทอรี หรือโฟลเดอร์ และไดรฟ์

ส่งกลับค่า

ค่าส่งกลับโดยGetAttrเป็นผลรวมของค่าแอตทริบิวต์ต่อไปนี้:

ค่าคงที่

ค่า

คำอธิบาย

vbNormal

0

ปกติ

vbReadOnly

1

แบบอ่านอย่างเดียว

vbHidden

2

ซ่อนอยู่

vbSystem

4

ไฟล์ระบบ ไม่พร้อมใช้งานบน Macintosh

vbDirectory

16

ไดเรกทอรีหรือโฟลเดอร์

vbArchive

32

ไฟล์มีการเปลี่ยนแปลงนับตั้งแต่สำรองข้อมูลล่าสุด ไม่พร้อมใช้งานบน Macintosh

vbAlias

64

ชื่อไฟล์ที่ระบุเป็นนามแฝง พร้อมใช้งานเฉพาะบน Macintosh


หมายเหตุ: ค่าคงที่ต่อไปนี้จะระบุ โดย Visual Basic for Applications สามารถใช้ชื่อใดก็ได้ในโค้ดของคุณในตำแหน่งของค่าที่แท้จริง

ข้อสังเกต

หมายเหตุ: ตัวอย่างที่ติดตามสาธิตการใช้ฟังก์ชันนี้ใน Visual Basic for Applications (VBA) มอดูล สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการทำงานกับ VBA เลือกอ้างอิงสำหรับนักพัฒนา ในรายการดรอปดาวน์ถัดจากค้นหา และใส่เงื่อนไขอย่าง น้อยหนึ่งในกล่องค้นหา

เมื่อต้องการกำหนดแอตทริบิวต์ที่ถูกตั้งค่า ใช้ตัวดำเนินการและการเปรียบเทียบระดับบิต ของค่าส่งกลับ โดยฟังก์ชันGetAttrและค่าของแอตทริบิวต์ของแต่ละไฟล์ที่คุณต้องการ ถ้าผลลัพธ์ไม่ใช่ศูนย์ แอตทริบิวต์ที่ถูกตั้งค่าสำหรับไฟล์มีชื่อ ตัวอย่างเช่น ส่งกลับค่าของนิพจน์และต่อไปนี้เป็นศูนย์ถ้าไม่มีการตั้งค่าแอตทริบิวต์ที่เก็บถาวร:

Result = GetAttr(FName) And vbArchive

จะส่งกลับค่าไม่ใช่ศูนย์ถ้าถูกตั้งค่าแอตทริบิวต์ที่เก็บถาวร

ตัวอย่าง

ตัวอย่างนี้ใช้ฟังก์ชันGetAttrเพื่อกำหนดแอตทริบิวต์ของไฟล์ และไดเรกทอรี หรือโฟลเดอร์ บน Macintosh เฉพาะค่าคง vbNormal, vbReadOnly, vbHidden และ vbAlias จะพร้อมใช้งาน

Dim MyAttr
' Assume file TESTFILE has hidden attribute set.
MyAttr = GetAttr("TESTFILE") ' Returns 2.
' Returns nonzero if hidden attribute is
' set on TESTFILE.
Debug.Print MyAttr And vbHidden
' Assume file TESTFILE has hidden and
' read-only attributes set.
MyAttr = GetAttr("TESTFILE") ' Returns 3.
' Returns nonzero if hidden attribute is
' set on TESTFILE.
Debug.Print MyAttr And (vbHidden + vbReadOnly)
' Assume MYDIR is a directory or folder.
MyAttr = GetAttr("MYDIR") ' Returns 16.

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×