ฟังก์ชัน GetAllSettings

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

หมายเหตุ: ฟังก์ชัน วิธี วัตถุ หรือคุณสมบัติตามที่อธิบายในหัวข้อนี้ถูกปิดใช้งานว่าบริการ Microsoft Jet นิพจน์จะทำงานในโหมด sandbox ที่ป้องกันการประเมินนิพจน์อาจไม่ปลอดภัย สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโหมด sandbox ค้นหา "โหมด sandbox" ในวิธีใช้

ส่งกลับรายการของการตั้งค่าคีย์และค่าเกี่ยวข้อง (ที่สร้างด้วยSaveSetting) จากรายการของโปรแกรมประยุกต์ ในรีจิสทรีของ Windows หรือ (Macintosh) ข้อมูลในแอปพลิเคชันของแฟ้มเตรียมใช้งาน

ไวยากรณ์

GetAllSettings ( ชเดี่ยว ส่วน )

ไวยากรณ์ของฟังก์ชันGetAllSettingsมีอาร์กิวเมนต์ต่อไปนี้:

อาร์กิวเมนต์

คำอธิบาย

ชเดี่ยว

ต้องระบุ สตรินิพจน์ที่ประกอบด้วยชื่อของแอปพลิเคชันหรือรับการร้องขอที่การตั้งค่าคีย์โครงการ บน Macintosh นี่คือชื่อของไฟล์เตรียมใช้งานในโฟลเดอร์ในโฟลเดอร์ระบบกำหนดลักษณะ

ส่วน

ต้องระบุ สตริ eพจน์ที่ประกอบด้วยชื่อของส่วนมีการตั้งค่าคีย์ร้องขอ GetAllSettingsส่งกลับค่าตัวแปรที่มีเนื้อหาที่เป็นแบบสองมิติอาร์เรย์ ของสตริงที่ประกอบด้วยการตั้งค่าคีย์ทั้งหมดในส่วนที่ระบุและค่าที่สอดคล้องกัน


ข้อสังเกต

GetAllSettingsส่งกลับค่าการเตรียมใช้งานตัวแปรถ้าเป็นชเดี่ยวหรือส่วนไม่มีอยู่

ตัวอย่าง

หมายเหตุ: ตัวอย่างที่ติดตามสาธิตการใช้ฟังก์ชันนี้ใน Visual Basic for Applications (VBA) มอดูล สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการทำงานกับ VBA เลือกอ้างอิงสำหรับนักพัฒนา ในรายการดรอปดาวน์ถัดจากค้นหา และใส่เงื่อนไขอย่าง น้อยหนึ่งในกล่องค้นหา

ตัวอย่างนี้ครั้งแรกใช้คำสั่งSaveSettingเพื่อทำรายการในรีจิสทรีของ Windows สำหรับแอปพลิเคชันที่ระบุเป็นชเดี่ยวจาก นั้นใช้ฟังก์ชันGetAllSettingsเพื่อแสดงการตั้งค่า โปรดสังเกตว่าส่วนชื่อและชื่อแอปพลิเคชันไม่สามารถเรียกใช้กับGetAllSettings และสุดท้าย คำสั่งDeleteSettingเอารายการของแอปพลิเคชัน

' Variant to hold 2-dimensional array returned by GetAllSettings
' Integer to hold counter.
Dim MySettings As Variant, intSettings As Integer
' Place some settings in the registry.
SaveSetting appname := "MyApp", section := "Startup", _
key := "Top", setting := 75
SaveSetting "MyApp","Startup", "Left", 50
' Retrieve the settings.
MySettings = GetAllSettings(appname := "MyApp", section := "Startup")
For intSettings = LBound(MySettings, 1) To UBound(MySettings, 1)
Debug.Print MySettings(intSettings, 0), MySettings(intSettings, 1)
Next intSettings
DeleteSetting "MyApp", "Startup"

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×