ฟังก์ชัน GUIDFromString

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

ฟังก์ชันGUIDFromStringแปลงแบบสตริง แบบGUID ซึ่งก็คือการอาร์เรย์ ชนิดไบต์

ไวยากรณ์

GUIDFromString (ลบstringexpression)

อาร์กิวเมนต์จำเป็นต้องมีstringexpressionมีนิพจน์ที่ประเมินเป็น GUID ในสตริงที่ฟอร์ม

ข้อสังเกต

Microsoft Access database engine เก็บ Guid เป็นอาร์เรย์ชนิดไบต์ อย่างไรก็ตามMicrosoft Office Access 2007 ไม่สามารถส่งกลับข้อมูลไบต์จากแบบตัวควบคุม บนฟอร์ม หรือรายงาน จะส่งกลับค่าของ GUID จากตัวควบคุม จะต้องแปลงสตริงข้อความ เมื่อต้องการแปลง GUID เป็นสตริงที่ ใช้ฟังก์ชันStringFromGUID เมื่อต้องการแปลงสตริงที่ GUID ใช้ฟังก์ชันGUIDFromString

ตัวอย่าง

หมายเหตุ: ตัวอย่างที่ติดตามสาธิตการใช้ฟังก์ชันนี้ใน Visual Basic for Applications (VBA) มอดูล สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการทำงานกับ VBA เลือกอ้างอิงสำหรับนักพัฒนา ในรายการดรอปดาวน์ถัดจากค้นหา และใส่เงื่อนไขอย่าง น้อยหนึ่งในกล่องค้นหา

ตัวอย่างต่อไปนี้ใช้ฟังก์ชันGUIDFromStringเพื่อแปลงสตริงที่ GUID สตริเป็น GUID ที่เก็บไว้ในฟอร์มสตริงที่ในตารางพนักงานจำลองแบบ เขตข้อมูล จะ เป็นเขตข้อมูลถูกเพิ่มลงทุกจำลองแบบตารางในฐานข้อมูลแบบจำลองแบบ

Sub CheckGUIDType()
Dim dbsConn As ADODB.Connection
Dim rstEmployees As ADODB.Recordset
' Make a connection to the current database.
Set dbsConn = Application.CurrentProject.Connection
Set rstEmployees = New ADODB.Recordset
rstEmployees.Open "Employees", _
dbsConn, , , adCmdTable
' Print the GUID to the immediate window.
Debug.Print rst!s_GUID
Debug.Print TypeName(rst!s_GUID)
Debug.Print TypeName(GuidFromString(rst!s_GUID))
Set rstEmployees = Nothing
Set dbsConn = Nothing
End Sub

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×