Office

ฟังก์ชัน Format

หมายเหตุ: เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือบทความภาษาอังกฤษเพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

ส่งกลับค่าตัวแปร(สตริง) ที่ประกอบด้วยความนิพจน์ ตามคำแนะนำที่ประกอบด้วยในนิพจน์การจัดรูปแบบการจัดรูปแบบ

ดูตัวอย่าง

ไวยากรณ์

รูปแบบ ( นิพจน์[รูปแบบ] [, firstdayofweek ] [, firstweekofyear ] )

ไวยากรณ์ของฟังก์ชันการจัดรูปแบบมีอาร์กิวเมนต์ต่อไปนี้:

อาร์กิวเมนต์

คำอธิบาย

expression

ต้องระบุ นิพจน์ที่ถูกต้อง

จัดรูปแบบ

เพิ่มเติม นิพจน์รูปแบบที่ถูกต้องมีชื่อ หรือที่ผู้ใช้กำหนดเอง

firstdayofweek

เพิ่มเติม การค่าคงที่ ที่ระบุวันแรกของสัปดาห์

firstweekofyear

เพิ่มเติม ค่าคงที่ระบุในสัปดาห์แรกของปี


การตั้งค่า

รูปแบบอาร์กิวเมนต์ สามารถใช้การตั้งค่า โดยขึ้นอยู่กับชนิดข้อมูลของอาร์กิวเมนต์นิพจน์ที่หลากหลาย อ่านบทความแสดงอยู่ในตารางต่อไปนี้สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับนิพจน์การจัดรูปแบบที่ถูกต้อง

นิพจน์ ที่ใช้ชนิดข้อมูลนี้...

ดูบทความ

ชนิดใด ๆ

คุณสมบัติ 'รูปแบบ' (Format)

วันที่/เวลา

คุณสมบัติ 'รูปแบบ' (Format) - ชนิดข้อมูล Date/Time

ตัวเลข

คุณสมบัติ 'รูปแบบ' (Format) - ชนิดข้อมูล Number และ Currency

Text และ memo

คุณสมบัติ 'รูปแบบ' (Format) - ชนิดข้อมูล Text และ Memo

ใช่/ไม่ใช่

คุณสมบัติ 'รูปแบบ' (Format) - ชนิดข้อมูล Yes/No


อาร์กิวเมนต์firstdayofweekมีการตั้งค่าเหล่านี้:

ค่าคงที่

ค่า

คำอธิบาย

vbUseSystem

0

ใช้การตั้งค่า NLS API

ค่าตัวเลข

1

วันอาทิตย์ (ค่าเริ่มต้น)

วันในสัปดาห์

2

วันจันทร์

vbTuesday

3

วันอังคาร

vbWednesday

4

วันพุธ

vbThursday

5

วันพฤหัสบดี

vbFriday

6

วันศุกร์

vbSaturday

7

วันเสาร์


อาร์กิวเมนต์firstweekofyearมีการตั้งค่าเหล่านี้:

ค่าคงที่

ค่า

คำอธิบาย

vbUseSystem

0

ใช้การตั้งค่า NLS API

vbFirstJan1

1

เริ่มต้น ด้วยสัปดาห์ที่ 1 มกราคมเกิดขึ้น (ค่าเริ่มต้น)

vbFirstFourDays

2

เริ่มต้น ด้วยสัปดาห์แรกที่มีอย่างน้อยสี่วันในปี

vbFirstFullWeek

3

เริ่มต้น ด้วยทั้งสัปดาห์แรกของปี


ข้อสังเกต

ในการจัดรูปแบบ

ทำสิ่งนี้

ตัวเลข

ใช้รูปแบบตัวเลขที่มีชื่อกำหนดไว้ล่วงหน้า หรือสร้างรูปแบบตัวเลขที่ผู้ใช้กำหนดเอง

วันที่และเวลา

ใช้รูปแบบที่กำหนดไว้ล่วงหน้ามีชื่อวัน / เวลา หรือสร้างรูปแบบของผู้ใช้กำหนดวัน / เวลา

เลขลำดับของวันและเวลา

ใช้รูปแบบวันและเวลาหรือรูปแบบตัวเลข

สตริงที่

สร้างรูปแบบของสตริงที่ผู้ใช้กำหนดเองของคุณเอง


ถ้าคุณพยายามทำการจัดรูปแบบตัวเลขโดยไม่ระบุรูปแบบรูปแบบมีฟังก์ชันการทำงานคล้ายกับฟังก์ชันสายอักขระแม้ว่าจะ อย่างไรก็ตาม จำนวนบวกที่จัดรูปแบบเป็นรูปแบบโดยใช้สตริงที่ไม่รวมนำหน้าช่องว่างสำรองไว้สำหรับเครื่องหมายของค่า ที่ถูกแปลงโดยใช้สายอักขระรักษาช่องว่างนำหน้า

ถ้าคุณกำลังจัดรูปแบบอักขระตัวเลขไม่ใช่เป็นภาษาท้องถิ่น คุณควรใช้การกำหนดผู้ใช้รูปแบบตัวเลขเพื่อให้แน่ใจว่า คุณได้รับลักษณะที่คุณต้องการ

หมายเหตุ: ถ้าการตั้งค่าคุณสมบัติปฏิทินเป็นสุริยคติ และระบุรูปแบบการจัดรูปแบบวันนิพจน์ให้มาต้องเป็นฮิจเราะห์ ถ้าการตั้งค่าคุณสมบัติของ Visual Basicปฏิทินฮิจเราะห์นิพจน์ให้มาต้องมีฮิจเราะห์

ถ้าปฏิทิน สุริยคติ หมายสัญลักษณ์นิพจน์การจัดรูปแบบจะไม่เปลี่ยนแปลง ถ้าปฏิทิน ฮิจเราะห์ ทั้งหมดวันสัญลักษณ์การจัดรูปแบบ (ตัวอย่างเช่น dddd, mmmm, yyyy) มีความหมายเดียวกัน แต่ใช้ปฏิทินฮิจเราะห์ สัญลักษณ์การจัดรูปแบบยังคงอยู่ในภาษาอังกฤษ สัญลักษณ์ที่แสดงผลลัพธ์ในการแสดงข้อความ (ตัวอย่าง AM และ PM) แสดงสตริง (ภาษาอังกฤษหรืออาหรับ) เกี่ยวข้องกับสัญลักษณ์นั้น ช่วงของบางสัญลักษณ์การเปลี่ยนแปลงเมื่อปฏิทิน ฮิจเราะห์

สัญลักษณ์

ช่วง

d

1-30

dd

1-30

ww

1-51

mmm

แสดงชื่อเต็มของเดือน (ชื่อเดือนฮิจเราะห์มีไม่มีตัวย่อ)

y

1-355

yyyy

100-9666

ตัวอย่าง

ใช้ฟังก์ชัน Format ในนิพจน์    คุณสามารถใช้รูปแบบตำแหน่งที่คุณสามารถใช้นิพจน์ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถใช้ได้ ในแบบสอบถามเป็นส่วนหนึ่งของนามแฝงเขตข้อมูลการ หรือ ในคุณสมบัติแหล่งตัวควบคุมของกล่องข้อความบนฟอร์มหรือรายงาน ตัวอย่างต่อไปนี้แสดงนิพจน์คุณอาจใช้ในคุณสมบัติตัวกรองในรายงานเพื่อจำกัดผลลัพธ์กับระเบียนจากในสัปดาห์ก่อนหน้า

จัดรูปแบบ ([วัน], "ww") =รูปแบบ ("ww" การเดี๋ยวนี้()) -1

ในตัวอย่างนี้ แหล่งระเบียนของรายงานมีเขตข้อมูลชื่อวัน ซึ่งประกอบด้วยวันแต่ละระเบียนที่เฉพาะเจาะจงล่าสุด และซึ่งใช้ในรายงาน เมื่อคุณเรียกใช้รายงาน ผลลัพธ์จะถูกกรองเพื่อแสดงเฉพาะระเบียนที่ในสัปดาห์สำหรับค่าในเขตข้อมูล Date (Format([Date],"ww")) จะเท่ากับสัปดาห์ก่อนหน้า (Format(Now(),"ww")-1)

ใช้ฟังก์ชัน Format ในโค้ด VBA   

หมายเหตุ: ตัวอย่างที่ติดตามสาธิตการใช้ฟังก์ชันนี้ใน Visual Basic for Applications (VBA) มอดูล สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการทำงานกับ VBA เลือกอ้างอิงสำหรับนักพัฒนา ในรายการดรอปดาวน์ถัดจากค้นหา และใส่เงื่อนไขอย่าง น้อยหนึ่งในกล่องค้นหา

ตัวอย่างนี้แสดงการใช้ต่าง ๆ ของฟังก์ชันการจัดรูปแบบการจัดรูปแบบค่าด้วยรูปแบบที่มีชื่อและการจัดรูปแบบที่ผู้ใช้กำหนดเอง สำหรับตัวคั่นวันที่ (/), เวลาคั่น (:), และกำลัง / สัญพจน์ PM จริงถูกจัดรูปแบบผลลัพธ์ที่แสดงตาม ระบบของคุณขึ้นอยู่กับการตั้งค่าตำแหน่งที่ตั้งของคอมพิวเตอร์ที่เรียกใช้โค้ด เมื่อเวลา และวันแสดงอยู่ในสภาพแวดล้อมการพัฒนา รูปแบบเวลาแบบสั้นและรูปแบบวันแบบสั้นของตำแหน่งที่ตั้งโค้ดจะใช้ เมื่อแสดง ด้วยการเรียกใช้โค้ด รูปแบบเวลาแบบสั้นและรูปแบบวันแบบสั้นของตำแหน่งที่ตั้งระบบจะใช้ ซึ่งอาจแตกต่างจากตำแหน่งที่ตั้งโค้ด ตัวอย่างนี้ ภาษาอังกฤษแบบสหรัฐจะถือว่าเป็น

MyTimeและMyDateจะถูกแสดงในสภาพแวดล้อมการพัฒนาที่ใช้การตั้งค่าเวลาแบบสั้นระบบปัจจุบันและการตั้งค่าวันที่แบบสั้น

Dim MyTime, MyDate, MyStr
MyTime = #17:04:23#
MyDate = #January 27, 1993#
' Returns current system time in the system-defined long time format.
MyStr = Format(Time, "Long Time")
' Returns current system date in the system-defined long date format.
MyStr = Format(Date, "Long Date")
MyStr = Format(MyTime, "h:m:s") ' Returns "17:4:23".
MyStr = Format(MyTime, "hh:mm:ss AMPM") ' Returns "05:04:23 PM".
MyStr = Format(MyDate, "dddd, mmm d yyyy") ' Returns "Wednesday,
' Jan 27 1993".
' If format is not supplied, a string is returned.
MyStr = Format(23) ' Returns "23".
' User-defined formats.
MyStr = Format(5459.4, "##,##0.00") ' Returns "5,459.40".
MyStr = Format(334.9, "###0.00") ' Returns "334.90".
MyStr = Format(5, "0.00%") ' Returns "500.00%".
MyStr = Format("HELLO", "<") ' Returns "hello".
MyStr = Format("This is it", ">") ' Returns "THIS IS IT".


ใช้รูปแบบ ด้วยสตริงที่มีความยาวเป็นศูนย์

ใน Microsoft Access เวอร์ชัน 2.0 และเวอร์ชัน ก่อนหน้า คุณสามารถใช้ฟังก์ชันFormatเพื่อส่งกลับค่าหนึ่งค่าสำหรับการสตริงความยาวเป็นศูนย์ และอีกสำหรับค่า ตัวอย่างเช่น คุณสามารถใช้นิพจน์ในรูปแบบเช่นต่อไปนี้กับฟังก์ชันFormatเพื่อส่งกลับค่าสตริงข้อความเหมาะสมจากโค้ด:

Dim varX As Variant
Dim varStrX As Variant
' Assign some value to varStrX and pass to Format function.
varX = Format(varStrX, "@;ZLS;Null")

ในเวอร์ชัน Microsoft Access 97 และเวอร์ชันที่ใหม่กว่า คุณต้องทดสอบแยกต่างหากสำหรับกรณีNullจาก นั้นส่งกลับค่าที่เหมาะสมตามผลลัพธ์ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถใช้ฟังก์ชันIIfในนิพจน์ที่มีฟังก์ชันการจัดรูปแบบต่อไปนี้:

varX = IIf(IsNull(varStrX),"Null", Format(varStrX, "@;ZLS"))

การเปลี่ยนแปลงนี้นำไปใช้เฉพาะ เมื่อคุณใช้ฟังก์ชันการจัดรูปแบบการจัดรูปแบบสตริขึ้นอยู่กับว่ากราฟิกนั้นเป็นสตริงข้อความยาวเป็นศูนย์หรือค่า Null นิพจน์รูปแบบอื่น ๆ ที่ใช้กับฟังก์ชันFormatยังคงทำงานเหมือนกับในเวอร์ชันก่อนหน้า

ถ้าคุณแปลงฐานข้อมูล จาก Microsoft Access เวอร์ชัน 2.0 และเวอร์ชันก่อนหน้า เป็น Microsoft Access 2002 หรือเวอร์ชันที่ใหม่กว่า คุณต้องเปลี่ยนโค้ดเพื่อทดสอบแยกต่างหากสำหรับกรณีค่า Null

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×