ฟังก์ชัน Filter

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

ส่งกลับค่าอาร์เรย์เป็นแบบฐานศูนย์แบบประกอบด้วยชุดย่อยของอาร์เรย์ในสตริงที่โดยยึดตามเกณฑ์ตัวกรองที่ระบุ

ไวยากรณ์

ตัวกรอง ( sourcearray ตรงกับ [รวม] [เปรียบเทียบ] )

ไวยากรณ์ของฟังก์ชันตัวกรองมีอาร์กิวเมนต์ต่อไปนี้:

อาร์กิวเมนต์

คำอธิบาย

sourcearray

ต้องระบุ อาร์เรย์ที่มิติเดียวของสตริที่จะค้นหา

ตรงกันพอดี

ต้องระบุ สตริงที่จะค้นหา

รวม

เพิ่มเติม ค่าบูลีที่ระบุว่า จะส่งกลับ substrings ที่รวม หรือแยกตรงกัน ถ้ามีอยู่จริงตัวกรองส่งกลับชุดย่อยของอาร์เรย์ที่ตรงกับเป็นสตริงย่อยที่ประกอบด้วย ถ้ามีFalseตัวกรองส่งกลับชุดย่อยของอาร์เรย์ที่ประกอบด้วยตรงกันเป็นสตริงย่อยที่

เปรียบเทียบ

เพิ่มเติม ค่าตัวเลขที่ระบุชนิดของการเปรียบเทียบสตริงที่จะใช้ ดูส่วนการตั้งค่าสำหรับค่า


การตั้งค่า

อาร์กิวเมนต์เปรียบเทียบสามารถมีค่าต่อไปนี้:

ค่าคงที่

ค่า

คำอธิบาย

vbUseCompareOption

– 1

ดำเนินการเปรียบเทียบโดยใช้การตั้งค่าของคำสั่งการเปรียบเทียบตัวเลือก

vbBinaryCompare

0

ดำเนินการเปรียบเทียบไบนารี

vbTextCompare

1

ดำเนินการเปรียบเทียบเป็นข้อความ

vbDatabaseCompare

2

Microsoft Office Access 2007 เท่านั้น ดำเนินการเปรียบเทียบโดยยึดตามข้อมูลในฐานข้อมูลของคุณ


ข้อสังเกต

ถ้าไม่มีข้อมูลที่ตรงกันของตรงกันอยู่ภายในsourcearrayตัวกรองส่งกลับอาร์เรย์ว่างเปล่า เกิดข้อผิดพลาดถ้าsourcearrayเป็นNullหรือไม่อาร์เรย์แบบมิติเดียว

อาร์เรย์ส่งกลับ โดยฟังก์ชันFilterมีเพียงพอองค์ประกอบเพื่อให้ประกอบด้วยจำนวนของรายการที่ตรงกัน

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×