ฟังก์ชัน FileLen

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

หมายเหตุ: ฟังก์ชัน วิธี วัตถุ หรือคุณสมบัติตามที่อธิบายในหัวข้อนี้ถูกปิดใช้งานว่าบริการ Microsoft Jet นิพจน์จะทำงานในโหมด sandbox ที่ป้องกันการประเมินนิพจน์อาจไม่ปลอดภัย สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโหมด sandbox ค้นหา "โหมด sandbox" ในวิธีใช้

ส่งกลับ Long ระบุมีความยาวของไฟล์ในหน่วยเป็นไบต์

ไวยากรณ์

FileLen (ลบชื่อเส้นทาง)

จำเป็นต้องมีชื่อเส้นทางอาร์กิวเมนต์ คือนิพจน์สตริง ที่ระบุเป็นไฟล์ ชื่อเส้นทางอาจรวมไดเรกทอรี หรือโฟลเดอร์ และไดรฟ์

ข้อสังเกต

ถ้าไฟล์ที่ระบุจะเปิดเมื่อเรียกว่าฟังก์ชันFileLenส่งกลับค่าหมายถึงขนาดของไฟล์นั้นก่อนที่จะถูกเปิด

หมายเหตุ: ขอรับความยาวของการเปิดไฟล์ ใช้ฟังก์ชันLOF

ตัวอย่าง

หมายเหตุ: ตัวอย่างที่ติดตามสาธิตการใช้ฟังก์ชันนี้ใน Visual Basic for Applications (VBA) มอดูล สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการทำงานกับ VBA เลือกอ้างอิงสำหรับนักพัฒนา ในรายการดรอปดาวน์ถัดจากค้นหา และใส่เงื่อนไขอย่าง น้อยหนึ่งในกล่องค้นหา

ตัวอย่างนี้ใช้ฟังก์ชันFileLenเพื่อส่งกลับความยาวของไฟล์ในหน่วยเป็นไบต์ สำหรับวัตถุประสงค์ของตัวอย่างนี้ สมมติว่าTESTFILEคือไฟล์ที่ประกอบด้วยข้อมูลบางอย่าง

Dim MySize
MySize = FileLen("TESTFILE") ' Returns file length (bytes).

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×