ฟังก์ชัน FORECAST.ETS.STAT

ส่งกลับค่าทางสถิติเป็นผลลัพธ์ของการพยากรณ์ชุดเวลา

ชนิดค่าสถิติจะระบุสถิติที่ถูกร้องขอโดยฟังก์ชันนี้

ไวยากรณ์

FORECAST.ETS.STAT(values, timeline, statistic_type, [seasonality], [data_completion], [aggregation])

ไวยากรณ์ของฟังก์ชัน FORECAST.ETS.STAT มีอาร์กิวเมนต์ดังนี้

 • Values    (ต้องระบุ) ค่าคือค่าในอดีตที่คุณต้องการพยากรณ์จุดถัดไป

 • Timeline    (ต้องระบุ) อาร์เรย์หรือช่วงของข้อมูลที่เป็นอิสระของข้อมูลแบบตัวเลข วันที่ในไทม์ไลน์ต้องสอดคล้องกับขั้นตอนค่าคงที่ระหว่างงานนำเสนอ และไม่สามารถเป็นศูนย์ได้ ไทม์ไลน์ไม่จำเป็นต้องเรียงลำดับ เนื่องจาก FORECAST.ETS.STAT จะเรียงลำดับสำหรับการคำนวณให้คุณอยู่แล้ว ถ้าขั้นตอนค่าคงที่ไม่สามารถถูกระบุในไทม์ไลน์ที่มีให้ FORECAST.ETS.STAT จะส่งกลับข้อผิดพลาด # NUM! <!--_blank--> ถ้าไทม์ไลน์มีค่าที่ซ้ำกัน FORECAST.ETS.STAT จะส่งกลับข้อผิดพลาด #VALUE! <!--_blank--> ถ้าช่วงของไทม์ไลน์และค่าไม่ใช่ขนาดเดียวกัน FORECAST.ETS.STAT จะส่งกลับข้อผิดพลาด #N/A

 • Statistic_type    (ต้องระบุ) ค่าตัวเลขระหว่าง 1 และ 8 จะระบุว่าสถิติใดจะถูกส่งกลับสำหรับการพยากรณ์ที่ถูกคำนวณ

 • Seasonality    (ต้องระบุ) ค่าตัวเลข ค่าเริ่มต้นของ 1 หมายความว่า Excel จะตรวจพบ Seasonality โดยอัตโนมัติสำหรับการพยากรณ์และใช้ค่าบวกจำนวนเต็มสำหรับความยาวของรูปแบบ Seasonality 0 ระบุว่าไม่มี Seasonality ซึ่งหมายความว่า การคาดเดาจะเป็นแบบเชิงเส้น เลขจำนวนเต็มบวกจะระบุให้อัลกอริทึมใช้แบบแผนของความยาวนี้เป็น Seasonality สำหรับค่าอื่นๆ FORECAST.ETS.STAT จะส่งกลับข้อผิดพลาด #NUM! <!--_blank-->

  Seasonality สูงสุดที่สนับสนุน คือ 8,760 (จำนวนชั่วโมงในหนึ่งปี) Seasonality ที่อยู่ด้านบนตัวเลขจะส่งกลับผลลัพธ์เป็นข้อผิดพลาด #NUM! <!--_blank-->

 • Data completion    (ต้องระบุ) แม้ว่าไทม์ไลน์จำเป็นต้องใช้ขั้นตอนค่าคงที่ระหว่างจุดข้อมูล FORECAST.ETS.STAT จะสนับสนุนข้อมูลที่สูญหายไปไม่เกิน 30% และจะได้รับการปรับโดยอัตโนมัติ 0 จะระบุอัลกอริทึมเพื่อคำนวณจุดที่ขาดหายไปเป็นศูนย์ ค่าเริ่มต้นของ 1 จะคำนวณจุดที่ขาดหายไปด้วยการทำให้เสร็จสมบูรณ์เป็นค่าเฉลี่ยของจุดที่อยู่ติดกัน

 • Aggregation    (ต้องระบุ) แม้ว่าไทม์ไลน์จำเป็นต้องใช้ขั้นตอนค่าคงที่ระหว่างจุดข้อมูล FORECAST.ETS.STAT จะรวมหลายจุดที่มีการประทับเวลาเดียวกัน การรวมพารามิเตอร์เป็นค่าตัวเลขจะระบุวิธีที่จะใช้รวมค่าหลายค่าที่มีการประทับเวลาเดียวกัน ค่าเริ่มต้นของ 0 จะใช้ AVERAGE ในขณะที่ตัวเลือกอื่นๆ จะใช้ SUM, COUNT, COUNTA, MIN, MAX, MEDIAN

สถิติทางเลือกต่อไปนี้สามารถถูกส่งกลับได้:

 • พารามิเตอร์ Alpha ของอัลกอริทึม ETS    จะส่งกลับค่าพารามิเตอร์พื้นฐาน โดยค่าที่สูงกว่าจะให้น้ำหนักมากกว่าสำหรับจุดข้อมูลล่าสุด

 • พารามิเตอร์ Beta ของอัลกอริทึม ETS    จะส่งกลับค่าพารามิเตอร์พื้นฐาน โดยค่าที่สูงกว่าจะให้น้ำหนักมากกว่าสำหรับแนวโน้มล่าสุด

 • พารามิเตอร์ Gamma ของอัลกอริทึม ETS    จะส่งกลับค่าพารามิเตอร์พื้นฐาน โดยค่าที่สูงกว่าจะให้น้ำหนักมากกว่าสำหรับจุด Seasonal ล่าสุด

 • เมตริก MASE    จะส่งกลับเมตริกข้อผิดพลาดแบบสัดส่วนแบบสัมบูรณ์ของค่าเฉลี่ย ซึ่งเป็นการวัดความถูกต้องของการพยากรณ์

 • เมตริก SMAPE    จะส่งกลับเมตริกข้อผิดพลาดแบบเปอร์เซ็นต์แบบสัมบูรณ์ของค่าเฉลี่ยที่สมมาตร ซึ่งเป็นข้อผิดพลาดการวัดความถูกต้องที่ยึดตามเปอร์เซ็นต์

 • เมตริก MAE    จะส่งกลับเมตริกข้อผิดพลาดแบบเปอร์เซ็นต์แบบสัมบูรณ์ของค่าเฉลี่ยที่สมมาตร ซึ่งเป็นข้อผิดพลาดการวัดความถูกต้องที่ยึดตามเปอร์เซ็นต์

 • เมตริก RMSE    ส่งกลับจะส่งกลับเมตริกข้อผิดพลาดรากที่สองที่มีค่าเฉลี่ยแบบราก ซึ่งเป็นการวัดความแตกต่างระหว่างค่าที่คาดเดาและค่าที่สังเกต

 • ขนาดขั้นตอนที่ตรวจพบ    จะส่งกลับขนาดขั้นตอนที่ตรวจพบในไทม์ไลน์ในอดีต

ดาวน์โหลดเวิร์กบุ๊กตัวอย่าง

คลิกลิงก์นี้เพื่อดาวน์โหลดเวิร์กบุ๊กด้วยตัวอย่างฟังก์ชัน FORECAST.ETS ของ Excel

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมไหม

คุณสามารถสอบถามผู้เชี่ยวชาญใน Excel Tech Community ขอความช่วยเหลือใน Answers community หรือแนะนำฟีเจอร์ใหม่หรือการปรับปรุงบน Excel User Voiceได้เสมอ

ดูเพิ่มเติม

ฟังก์ชันการคาดการณ์ (การอ้างอิง)

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×