ฟังก์ชัน FORECAST.ETS.SEASONALITY

ส่งกลับความยาวของรูปแบบที่ซ้ำกันซึ่ง Excel ตรวจพบสำหรับชุดข้อมูลเวลาที่ระบุ FORECAST.ETS.Seasonality สามารถใช้ FORECAST.ETS ต่อไปนี้ เพื่อระบุว่า Seasonality อัตโนมัติชนิดใดที่จะถูกตรวจพบและใช้ใน FORECAST.ETS ในขณะที่สามารถใช้ FORECAST.ETS ที่เป็นอิสระได้นั้น ฟังก์ชันนี้จะถูกยึดไว้ตั้งแต่ Seasonality ที่ตรวจพบในฟังก์ชันนี้เหมือนกับที่ใช้โดย FORECAST.ETS พิจารณาพารามิเตอร์ป้อนเข้าอันเดียวกันนี้ที่มีผลต่อการเสร็จสมบูรณ์ของข้อมูล

ไวยากรณ์

FORECAST.ETS.SEASONALITY(values, timeline, [data_completion], [aggregation])

ไวยากรณ์ของฟังก์ชัน FORECAST.ETS.SEASONALITY มีอาร์กิวเมนต์ดังนี้

  • Values    (ต้องระบุ) ค่าคือค่าในอดีตที่คุณต้องการพยากรณ์จุดถัดไป

  • Timeline    (ต้องระบุ) อาร์เรย์หรือช่วงของข้อมูลที่เป็นอิสระของข้อมูลแบบตัวเลข วันที่ในไทม์ไลน์ต้องสอดคล้องกับขั้นตอนค่าคงที่ระหว่างงานนำเสนอ และไม่สามารถเป็นศูนย์ได้ ไทม์ไลน์ไม่จำเป็นต้องเรียงลำดับ เนื่องจาก FORECAST.ETS.SEASONALITY จะเรียงลำดับสำหรับการคำนวณให้คุณอยู่แล้ว ถ้าขั้นตอนค่าคงที่ไม่สามารถถูกระบุในไทม์ไลน์ที่มีให้ FORECAST.ETS.SEASONALITY จะส่งกลับข้อผิดพลาด # NUM! <!--_blank--> ถ้าไทม์ไลน์มีค่าที่ซ้ำกัน FORECAST.ETS.SEASONALITY จะส่งกลับข้อผิดพลาด #VALUE! <!--_blank--> ถ้าช่วงของไทม์ไลน์และค่าไม่ใช่ขนาดเดียวกัน FORECAST.ETS.SEASONALITY จะส่งกลับข้อผิดพลาด #N/A

  • Data completion    (ต้องระบุ) แม้ว่าไทม์ไลน์จำเป็นต้องใช้ขั้นตอนค่าคงที่ระหว่างจุดข้อมูล FORECAST.ETS.SEASONALITY จะสนับสนุนข้อมูลที่สูญหายไปไม่เกิน 30% และจะได้รับการปรับโดยอัตโนมัติ 0 จะระบุอัลกอริทึมเพื่อคำนวณจุดที่ขาดหายไปเป็นศูนย์ ค่าเริ่มต้นของ 1 จะคำนวณจุดที่ขาดหายไปด้วยการทำให้เสร็จสมบูรณ์เป็นค่าเฉลี่ยของจุดที่อยู่ติดกัน

  • Aggregation    (ต้องระบุ) แม้ว่าไทม์ไลน์จำเป็นต้องใช้ขั้นตอนค่าคงที่ระหว่างจุดข้อมูล FORECAST.ETS.SEASONALITY จะรวมหลายจุดที่มีการประทับเวลาเดียวกัน การรวมพารามิเตอร์เป็นค่าตัวเลขจะระบุวิธีที่จะใช้รวมค่าหลายค่าที่มีการประทับเวลาเดียวกัน ค่าเริ่มต้นของ 0 จะใช้ AVERAGE ในขณะที่ตัวเลือกอื่นๆ จะใช้ SUM, COUNT, COUNTA, MIN, MAX, MEDIAN

ดาวน์โหลดเวิร์กบุ๊กตัวอย่าง

คลิกลิงก์นี้เพื่อดาวน์โหลดเวิร์กบุ๊กด้วยตัวอย่างฟังก์ชัน FORECAST.ETS ของ Excel

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมไหม

คุณสามารถสอบถามผู้เชี่ยวชาญใน Excel Tech Community ขอความช่วยเหลือใน Answers community หรือแนะนำฟีเจอร์ใหม่หรือการปรับปรุงบน Excel User Voiceได้เสมอ

ดูเพิ่มเติม

ฟังก์ชันการคาดการณ์ (การอ้างอิง)

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×