ฟังก์ชัน Error

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

หมายเหตุ: ฟังก์ชัน วิธี วัตถุ หรือคุณสมบัติตามที่อธิบายในหัวข้อนี้ถูกปิดใช้งานถ้าบริการ Microsoft Jet นิพจน์กำลังทำงานในโหมด sandbox ซึ่งทำให้การประเมินนิพจน์ที่อาจไม่ปลอดภัย สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโหมด sandbox ค้นหา "โหมด sandbox" ในวิธีใช้

ส่งกลับข้อผิดพลาดที่สอดคล้องกับตัวระบุหมายเลขข้อผิดพลาด

ไวยากรณ์

ข้อผิดพลาด [ (errornumber) ]

เลือกได้errornumberอาร์กิวเมนต์ อาจเป็นเลขใด ๆ ข้อผิดพลาดที่ถูกต้อง ถ้าเป็นตัวเลขข้อผิดพลาดที่ถูกต้องerrornumberแต่ไม่ได้ถูกกำหนดข้อผิดพลาดส่งกลับสตริ "แอปพลิเคชันที่กำหนดเอง หรือ กำหนดวัตถุข้อผิดพลาด" ถ้าerrornumberไม่ถูกต้อง เกิดข้อผิดพลาด ถ้าไม่ใส่errornumberข้อความที่สอดคล้องกับล่าสุดข้อผิดพลาดขณะทำงาน จะส่งกลับ ถ้าไม่มีข้อผิดพลาดเกิด หรือerrornumberเป็น 0ข้อผิดพลาดส่งกลับสตริงข้อความยาวเป็นศูนย์ ("")

ข้อสังเกต

ตรวจสอบการตั้งค่าคุณสมบัติ ของวัตถุErrเพื่อระบุข้อผิดพลาดขณะทำงานล่าสุด ค่าที่ส่งกลับฟังก์ชันค่าผิดพลาดสอดคล้องกับคำอธิบายคุณสมบัติของวัตถุErr

ตัวอย่าง

หมายเหตุ: ตัวอย่างที่ติดตามสาธิตการใช้ฟังก์ชันนี้ใน Visual Basic for Applications (VBA) มอดูล สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการทำงานกับ VBA เลือกอ้างอิงสำหรับนักพัฒนา ในรายการดรอปดาวน์ถัดจากค้นหา และใส่เงื่อนไขอย่าง น้อยหนึ่งในกล่องค้นหา

ตัวอย่างนี้ใช้ฟังก์ชันข้อผิดพลาดเมื่อต้องการพิมพ์ข้อความแสดงข้อผิดพลาดที่สอดคล้องกับตัวเลขข้อผิดพลาดที่ระบุ

Dim ErrorNumber
' Loop through values 61 - 64.
For ErrorNumber = 61 To 64
' Print error to Immediate window.
Debug.Print Error(ErrorNumber)
Next ErrorNumber

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×