ฟังก์ชัน EXACT

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

เปรียบเทียบสตริงข้อความสองค่า แล้วส่งกลับค่าตรรกะ TRUE ถ้ามีความเหมือนกันทุกประการ และจะส่งกลับค่าตรรกะ FALSE ถ้าสองค่าไม่เหมือนกัน ฟังก์ชัน EXACT ให้ความสำคัญในเรื่องตัวพิมพ์ใหญ่-เล็กด้วย ให้ใช้ EXACT เพื่อตรวจสอบข้อความที่ถูกป้อนลงในเอกสาร

ไวยากรณ์

EXACT(text1,text2)

Text1     คือสตริงข้อความอันดับแรก

text2     คือสตริงข้อความที่สอง

ตัวอย่าง

Col1

Col2

สูตร

คำอธิบาย (ผลลัพธ์)

word

word

=EXACT([Col1],[Col2])

ตรวจสอบว่าสตริงตรงกันหรือไม่ (ใช่)

Word

word

=EXACT([Col1],[Col2]

ตรวจสอบว่าสตริงตรงกันหรือไม่ (ไม่ใช่)

w ord

word

=EXACT([Col1],[Col2])

ตรวจสอบว่าสตริงตรงกันหรือไม่ (ไม่ใช่)

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×