ฟังก์ชัน Date

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

ส่งกลับค่าตัวแปร(วัน) ที่ประกอบด้วยวันของระบบปัจจุบัน

ไวยากรณ์

วันที่

ข้อสังเกต

เมื่อต้องการตั้งค่าวันของระบบ ใช้คำสั่งวันที่

ถ้าคุณใช้ฟังก์ชันวันที่ มีการบวก จะไม่เปลี่ยนลักษณะการทำงานของวัน$โดยการตั้งค่าคุณสมบัติของปฏิทิน ถ้าปฏิทิน ฮิจเราะห์, $วันส่งกลับอักขระ 10 สตริงของฟอร์มmm-ddyyyy, mm (01 12), dd (01-30) และyyyy (1400 1523) ไหนฮิจเราะห์เดือน วัน และปี ช่วงสุริยคติเทียบเท่ากันคือ 1 ม.ค. 1980 ถึง 31 Dec, 2099

ตัวอย่าง

ใช้วันที่ ในนิพจน์   คุณสามารถใช้ฟังก์ชันวันตำแหน่งที่คุณสามารถใช้นิพจน์ได้ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถตั้งค่าคุณสมบัติแหล่งตัวควบคุมของกล่องข้อความบนฟอร์มดังนี้:

= Date ()

เมื่อฟอร์มเปิดอยู่ในมุมมองฟอร์ม กล่องข้อความแสดงวันของระบบปัจจุบัน

ใช้ฟังก์ชัน Date ในโค้ด VBA   

หมายเหตุ: ตัวอย่างที่ติดตามสาธิตการใช้ฟังก์ชันนี้ใน Visual Basic for Applications (VBA) มอดูล สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการทำงานกับ VBA เลือกอ้างอิงสำหรับนักพัฒนา ในรายการดรอปดาวน์ถัดจากค้นหา และใส่เงื่อนไขอย่าง น้อยหนึ่งในกล่องค้นหา

ตัวอย่างนี้ใช้ฟังก์ชันDateเพื่อส่งกลับวันของระบบปัจจุบัน

Dim MyDate
MyDate = Date ' MyDate contains the current system date.

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×