ฟังก์ชัน DOLLAR

บทความนี้จะอธิบายเกี่ยวกับไวยากรณ์ของสูตรและการใช้ฟังก์ชัน DOLLAR ใน Microsoft Excel

คำอธิบาย

ฟังก์ชันที่อธิบายอยู่ในหัวข้อวิธีใช้นี้จะแปลงตัวเลขไปเป็นรูปแบบข้อความและนำสัญลักษณ์สกุลเงินไปใช้ โดยชื่อของฟังก์ชัน (และสัญลักษณ์ที่นำไปใช้) จะเป็นไปตามการตั้งค่าภาษาของคุณ

ฟังก์ชันนี้จะแปลงตัวเลขไปเป็นข้อความโดยใช้รูปแบบสกุลเงิน ซึ่งปัดเศษขึ้นเป็นตำแหน่งทศนิยมที่ระบุ รูปแบบที่ใช้คือ $#,##0.00_);($#,##0.00)

ไวยากรณ์

DOLLAR(number, [decimals])

ไวยากรณ์ของฟังก์ชัน DOLLAR มีอาร์กิวเมนต์ดังนี้

  • Number    (ต้องระบุ) ตัวเลข ซึ่งเป็นการอ้างอิงไปยังเซลล์ที่มีตัวเลขหรือสูตรที่มีการหาค่าเป็นตัวเลข

  • Decimals    (ระบุหรือไม่ก็ได้) จำนวนหลักทางด้านขวาของจุดทศนิยม ถ้า Decimals เป็นค่าลบ จะเป็นการปัดค่าจำนวนไปทางซ้ายของจุดทศนิยม ถ้าไม่มีการระบุค่าให้กับ Decimals ก็จะถือว่าเป็นค่า 2

ข้อสังเกต

ความแตกต่างระหว่างการจัดรูปแบบเซลล์ที่มีคำสั่งของ Ribbon และการใช้ฟังก์ชัน DOLLAR ก็คือ DOLLAR จะแปลงผลลัพธ์เป็นข้อความ ตัวเลขที่จัดรูปแบบด้วยกล่องโต้ตอบ Format Cells จะยังคงเป็นตัวเลข คุณสามารถใช้งานผลลัพธ์ที่สร้างโดย DOLLAR ต่อในสูตรอื่นได้ เนื่องจาก Excel จะแปลงจำนวนที่ใส่เป็นข้อความให้กลายเป็นตัวเลขเมื่อทำการคำนวณ

ตัวอย่าง

คัดลอกข้อมูลตัวอย่างในตารางต่อไปนี้ และวางในเซลล์ A1 ของเวิร์กชีต Excel ใหม่ เพื่อให้สูตรแสดงผลลัพธ์ ให้เลือกสูตร กด F2 แล้วกด Enter ถ้าต้องการ คุณสามารถปรับความกว้างของคอลัมน์เพื่อดูข้อมูลทั้งหมด

ข้อมูล

1234.567

-1234.567

-0.123

99.888

สูตร

คำอธิบาย

ผลลัพธ์

=DOLLAR(A2, 2)

แสดงตัวเลขแรกในรูปแบบเครื่องหมายสกุลเงินไว้ทางขวาของจุดทศนิยมไป 2 ตำแหน่ง

$1,234.57

=DOLLAR(A2, -2)

แสดงตัวเลขแรกในรูปแบบเครื่องหมายสกุลเงินไว้ทางซ้ายของจุดทศนิยมไป 2 ตำแหน่ง

$1,200

=DOLLAR(A3, -2)

แสดงตัวเลขที่สองในรูปแบบเครื่องหมายสกุลเงินไว้ทางซ้ายของจุดทศนิยมไป 2 ตำแหน่ง

($1,200)

=DOLLAR(A4, 4)

แสดงตัวเลขที่สามในรูปแบบเครื่องหมายสกุลเงินไว้ทางซ้ายของจุดทศนิยมไป 4 ตำแหน่ง

($0.1230)

=DOLLAR(A5)

แสดงตัวเลขที่สี่ในรูปแบบเครื่องหมายสกุลเงินไว้ทางซ้ายของจุดทศนิยมไป 2 ตำแหน่ง

$99.89

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×