ฟังก์ชัน DDEInitiate

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

คุณสามารถใช้ฟังก์ชันDDEInitiateเพื่อเริ่มการสนทนาแบบไดนามิกข้อมูล exchange (DDE) กับแอปพลิเคชันอื่น ฟังก์ชันDDEInitiateแชนเนล DDE สำหรับการถ่ายโอนข้อมูลระหว่าง DDE เซิร์ฟเวอร์และแอปพลิเคชันไคลเอ็นต์ที่เปิดขึ้น

ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณต้องการถ่ายโอนข้อมูลจากสเปรดชีตMicrosoft Office Excel 2007 ไปยังฐานข้อมูลMicrosoft Office Access 2007 คุณสามารถใช้ฟังก์ชันDDEInitiateเพื่อเปิดแชนเนลระหว่างแอปพลิเคชันที่สอง ในตัวอย่างนี้ Access ทำหน้าที่เป็นแอปพลิเคชันไคลเอ็นต์ และ Excel ทำหน้าที่เป็นแอปพลิเคชันของเซิร์ฟเวอร์

ไวยากรณ์

DDEInitiate ( แอปพลิเคชัน หัวข้อ )

ไวยากรณ์ของฟังก์ชันDDEInitiateมีอาร์กิวเมนต์ต่อไปนี้:

อาร์กิวเมนต์

คำอธิบาย

แอปพลิเคชัน

การนิพจน์สตริง ระบุแอปพลิเคชันที่สามารถมีส่วนร่วมในการสนทนา DDE โดยปกติ อาร์กิวเมนต์แอปพลิเคชันคือ ชื่อของไฟล์.exe (โดยไม่มีนามสกุล.exe) สำหรับผู้ใช้ Microsoft Windows-ใช้แอปพลิเคชัน เช่น Excel

หัวข้อ

นิพจน์ที่คือชื่อของแบบหัวข้อ รู้จักอาร์กิวเมนต์แอปพลิเคชัน ตรวจสอบเอกสารของแอปพลิเคชันสำหรับรายการของหัวข้อ


ข้อสังเกต

ถ้าประสบความสำเร็จ ฟังก์ชันDDEInitiateเริ่มต้นการสนทนา DDE กับแอปพลิเคชันและหัวข้อที่ระบุ โดยอาร์กิวเมนต์ปฏิบัติการและหัวข้อapplicaแล้ว ส่งกลับตัวLong integer ค่า ค่าส่งกลับนี้แสดงเฉพาะหมายเลขช่องสัญญาณ ระบุช่องผ่านข้อมูลใดถ่ายโอนสามารถเกิดขึ้น ในภายหลังมีใช้หมายเลขแชนเนลนี้กับฟังก์ชัน DDE และคำสั่งอื่น ๆ

ถ้าแอปพลิเคชันไม่ทำงานอยู่แล้ว หรือทำงานอยู่ แต่ไม่รู้จักอาร์กิวเมนต์หัวข้อหรือไม่สนับสนุน DDE ฟังก์ชันDDEInitiateส่งกลับตัวข้อผิดพลาดขณะทำงาน

ค่าของอาร์กิวเมนต์หัวข้อขึ้นอยู่กับแอปพลิเคชันที่ระบุ โดยอาร์กิวเมนต์แอปพลิเคชัน สำหรับแอปพลิเคชันที่ใช้ในเอกสารหรือไฟล์ข้อมูล ชื่อหัวข้อที่ถูกต้องมักจะรวมชื่อของไฟล์เหล่านั้น

หมายเหตุ: จำนวนสูงสุดของช่องทางต่าง ๆ ที่สามารถเปิดได้ในเวลาเดียวกันจะถูกกำหนด โดย Microsoft Windows รวม และหน่วยความจำ และทรัพยากรของคอมพิวเตอร์ของคุณ ถ้าคุณไม่ได้ใช้ช่อง คุณควรสงวนทรัพยากร โดยสิ้นสุดด้วยคำสั่งlDDETerminateหรือDDETerminateAl

คำแนะนำ

ถ้าคุณต้องการจัดการวัตถุอื่นแอปพลิเคชันของจาก Access คุณอาจต้องการพิจารณาการใช้การทำงานแบบอัตโนมัติ

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×